Κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου της παραλίας Αγίας Άννας στην Εύβοια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου-λιμενίσκου στην Εύβοια, μετά την υπογραφή του έργου με τίτλου “μικρά λιμενικά έργα παραλίας Αγίας Άννας”, το οποίο έχει προϋπολογισμό 8,5 εκατ. Ευρώ.

Η αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάδοχος αναδείχθηκε η SICAP Α.Τ.Ε. Η διάρκεια των εργασιών ανέρχεται σε δύο χρόνια (24 μήνες) απο την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη προβλέπονται:

— προσήνεμος μόλος συνολικού μήκους 135 μ. Η εξωτερική θωράκισή του θα κατασκευαστεί από τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα τύπου Acropode,

— παραλιακά κρηπιδώματα [τέσσερα (4)], συνολικού μήκους 17,00 μ., 4,50μ., 22,75μ. και 52,15μ., αντίστοιχα,

— ράμπα ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών, πλάτους 7,55 μ., μεταξύ των κρηπιδωμάτων ΑΒ και ΕΖ,

— προβλήτας σχήματος Γ με τμήματα:

α) μήκους 76,65 μ. και πλάτους 4,50μ., και

β) μήκους 35,40 μ. και πλάτους 9,00 μ.,

— λιμενολεκάνη ορθογωνικής περίπου μορφής, η οποία θα καταλαμβάνει έκταση 5,5 στρεμ. περίπου και θα έχει μέσο βάθος 7 μ. περίπου,

— οδός προσπέλασης συνολικού μήκους 118 μ. και πλάτους 4,50 μ. από την παραλιακή οδό μέχρι το παραλιακό κρηπίδωμα του λιμενίσκου,

— εξοπλισμός των κρηπιδωμάτων.