Σε επίπεδα ρεκόρ οι ελληνικές εξαγωγές το 2021

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ρεκόρ σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές την περυσινή χρονιά, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων. Ωστόσο, σημειώθηκε και μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, τον Δεκέμβριο του 2021 μεγάλη άνοδο καταγράφουν τόσο οι εξαγωγές, καθώς αυξήθηκαν κατά 17,4%, όσο και οι εισαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 37,8%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 79%.

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Δεκέμβριο του 2021 καταγράφονται ανοδικές τάσεις σε όλους τους κλάδους (Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (+34,3%), Τρόφιμα (+16,3%), Βιομηχανικά (+36,5%), Μηχανήματα (+2,1%), Διάφορα Βιομηχανικά (+22%), Πρώτες Ύλες (+42,7%) και Ποτά & Καπνός (+27,4%)), με εξαίρεση τον κλάδο των Χημικών (-5,3%) και των Λαδιών (-6,5%).

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη δήλωσε τα εξής: “Το νέο ιστορικό ρεκόρ που κατέγραψε η αξία των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί αδιαμφισβήτητα επιτυχία. Στον αντίποδα, πηγή μόνιμου προβληματισμού αποτελεί το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο διαρκώς διογκώνεται, καθιστώντας αναγκαία την περαιτέρω στήριξη της εγχώριας παραγωγής, η οποία θα εστιάζει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.”

Η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Δεκεμβρίου, ανακόπτει την πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, και οδηγεί σε θεαματική αύξηση των εξαγωγών της χώρας για το δωδεκάμηνο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου αυξάνονται κατά 9,09 δισ. ευρώ ή κατά 29,5% και ανήλθαν σε 39,89 δισ. ευρώ από 30,80 δισ. ευρώ.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου –Δεκεμβρίου 2021 αυξήθηκαν κατά 15,24 δισ. ευρώ ή κατά 31,1%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 64,19 δισ. ευρώ έναντι 48,95 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 47,60 δισ. ευρώ από 39,62 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 7,97 δισ. ευρώ ή κατά 20,1%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2021 αυξήθηκε κατά 6,14 δισ. ευρώ ή κατά 33,8%, στα -24,30 δισ. ευρώ από -18,15 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -18,73 δισ. ευρώ από -15,50 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,23 δισ. ευρώ ή κατά -20,9%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2021, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις Χώρες της ΕΕ (21%) ενώ σημαντικότατα (41%) αυξήθηκε και προς τις Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 19,9% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 19,2%.