Ξεκινά η αποκατάσταση των ζημιών στη Διώρυγα της Κορίνθου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το πράσινο φως δόθηκε στην ΆΚΤΩΡ ΑΤΕ, η οποία υπέβαλε την καλύτερη οικονομική προσφορά για την αποκατάσταση των ζημιών στην Διώρυγα της Κορίνθου ύψους 30,6 εκατ. ευρώ.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης η ΑΒΑΞ και η Μυτιληναίος. Λόγω της σημασίας του έργου και οι τρεις φορείς κλήθηκαν να υποβάλουν νέες βελτιωμένες προσφορές, ενώ μειοδότης του έργου ανακηρύχθηκε εκείνος με την καλύτερη προσφορά.

Η Διώρυγα της Κορίνθου είναι κλειστή από τις 15 Ιανουαρίου 2021 λόγω εκτεταμένων πτώσεων πρανών που έκαναν αδύνατη τη λειτουργία της.

Στη συνέχεια το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε σε διαγωνισμό-εξπρές για να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα μέσω της μεθόδου της απευθείας διαπραγμάτευσης μέσω πρόσκλησης.

Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν εντός του 2022. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στα σημεία σε μήκος ενός χιλιομέτρου και συγκεκριμένα από τη χιλιομετρική θέση 2,45 έως τη χ.θ. 3,48.

Ειδικότερα, εκπονήθηκε μελέτη που εξασφαλίζει την οριστική επίλυση των ζητημάτων, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν εναλλακτικές τεχνικές λύσεις, εκτελέστηκαν 730 m γεωτρήσεων και τοποθετήθηκε δίκτυο ενόργανης παρακολούθησης, ειδικά στην κρίσιμη περιοχή, που θα είναι ο οδηγός και για την υπόλοιπη διώρυγα.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην κρίσιμη περιοχή μελετήθηκαν και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της σύμβασης κατασκευής τα ακόλουθα έργα:

Κατασκευή μέτρων ενίσχυσης της θεμελίωσης του νοτίου ακροβάθρου της γέφυρας των αγωγών μεταφοράς λυμάτων.
Εκσκαφές προς άρση της ετοιμορροπίας των υφισταμένων πρανών.
Έργα διευθέτησης και απορροής των επιφανειακών υδάτων.
Καθαρισμός της Διώρυγας από προϊόντα καταπτώσεων και συντρίμματα λιθεπένδυσης
Κατασκευή πασσαλοτοίχου ποδός για την εξασφάλιση της προστασίας του ποδός του πρανούς της Διώρυγας.