Ο Ατλαντικός υπό τη σκιά του πολέμου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Commercial Manager TMC MARITIME CO.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Chartering Department TMC MARITIME CO.

Στην αγορά των Handies, στην Ευρώπη η αγορά παρουσίασε ανοδικές τάσεις στην αρχή της εβδομάδας, όμως το ξέσπασμα του πολέμου προκάλεσε αναστάτωση και στη ναυλαγορά.

Οι ναύλοι για τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας, για κυκλικά ταξίδια έμειναν στα $ 15-16Κ/ημέρα, προς τη Μεσόγειο με Scrap φορτία στα $ 14,5-15,5Κ/ημέρα και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 15-16Κ /ημέρα.

Η Μεσόγειος κινήθηκε πτωτικά υπό τη σκιά του πολέμου. Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες απέφυγαν να πάνε στη Μαύρη θάλασσα και τα πλοία κινούνται προς τη Μεσόγειο. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια μέσα στη Μεσόγειο κινήθηκαν στα $ 16-17Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την Ευρώπη στα $ 14,5-15,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 15-16,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale) και προς την Ασία στα $ 21-22 Κ/ημέρα.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον αμερικανικό κόλπο παρατηρήθηκαν μεικτές τάσεις, καθώς τα επίπεδα των ναύλων κυμάνθηκαν αναλόγως της περιοχής παράδοσης του πλοίου. Ενδεικτικά, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού διατηρήθηκαν στα $ 17-18Κ/ημέρα και στην Ασία στα $ 24,5-25,5Κ /ημέρα.

Η αγορά της ECSA φαίνεται ότι επηρεάστηκε από το ξέσπασμα του πολέμου και οι περισσότερες διαδρομές υποχώρησαν, ειδικά για τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο. Έτσι, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Ευρώπη –Μεσόγειο) κινήθηκαν στα $ 25-26 Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 32-33Κ/ημέρα.

Στην Ασία, όλες οι διαδρομές έδειξαν να μην επηρεάζονται από τα γεγονότα στην Ουκρανία και συνέχισαν να τρέχουν. Η προσφορά πλοίων παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα ενώ η ροή φορτίων ήταν ικανοποιητική σε όλες τις διαδρομές. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή και στο NOPAC έκλειναν στα $ 37-38 Κ /ημέρα, από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα στα $ 36,5-37,5Κ /ημέρα και από τη Δυτ. Ινδία προς την Κίνα στα $ 31,5-32,5Κ /ημέρα.