Μεταπτυχιακό στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ανακοίνωσε το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (ΔΠΜΣ ΔΙΝΕΤ). Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρουν από κοινού το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα με τη μακροβιότερη παράδοση στις σπουδές στα πεδία της διοίκησης και της τεχνολογίας στη ναυτιλία.

Το Πρόγραμμα παρέχει τις αναγκαίες αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, την επιστημονική εξειδίκευση και τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αποτελούν εφόδια για την επαγγελματική σταδιοδρομία στη ναυτιλία. Στοιχείο που διακρίνει το ΔΙΝΕΤ και το καθιστά μοναδικό είναι η αξιοποίηση της συμπληρωματικής τεχνογνωσίας, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού δύο ευρύτερα αναγνωρισμένων φορέων εκπαίδευσης της Ναυτιλίας και του Πειραιά, αλλά και των διασυνδέσεων που οι φορείς αυτοί διατηρούν με το ζωντανό χώρο της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων και των οργανισμών της.

Υποβολή αίτησης για εγγραφή στο ΔΠΜΣ ΔΙΝΕΤ μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dinet@hna.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΙΝΕΤ ή από την κυρία Δώρα Γιαννοπούλου στο τηλέφωνο 210 458 1309. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2022. Εδώ θα βρείτε την Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του 3ου κύκλου, ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.