Καταγγελίες καταναλωτών για τις τιμές ρεύματος και καυσίμων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα, οι καταγγελίες για τους “φουσκωμένους λογαριασμούς” στο τομέα της ενέργειας, όπως αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους οι οργανώσεις των καταναλωτών.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, επισημαίνει ότι το μείζον κοινωνικό πρόβλημα είναι η ακρίβεια, όχι μόνο στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και λοιπών καυσίμων, αλλά και σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και όχι μόνο.

Το γεγονός ότι στην ΕΚΠΟΙΖΩ οι καταγγελίες στον τομέα της ενέργειας, μεταξύ Σεπτέμβρη 2021 – Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασαν κατακόρυφη αύξηση, (πάνω από 3.000 καταγγελίες ), είναι ενδεικτικό της κατάστασης, ενώ παρατηρείται παρόμοια αύξηση και σε όλες τις Ενώσεις Καταναλωτών- μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (Π.ΟΜ.Ε.Κ.) “Η Παρέμβαση”.

Οι καταγγελίες αυτές κυρίως αφορούν στα εξής:

1. Τη λεγόμενη Ρήτρα Αναπροσαρμογής, που όταν εφαρμόζεται οδηγεί σε υπέρογκες, άδικες, αδιανόητες και αδιαφανείς χρεώσεις που διπλασιάζουν ή και τριπλασιάζουν το κόστος της kwh.

2. Τις “Ρυθμιζόμενες χρεώσεις” που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς, ιδίως οι ΥΚΩ- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το ΕΤΜΕΑΡ- Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων.

3. Επιβαρύνσεις των λογαριασμών με Δημοτικά Τέλη, Έμμεσους Φόρους, ΕΡΤ

4. Αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές των προμηθευτών ενέργειας.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Π.ΟΜ.Ε.Κ. “Η Παρέμβαση” ζητούν από την Κυβέρνηση:

1. Να ορίσει πλαφόν στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων καθώς και στα καύσιμα

2. Να ορίσει πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως προβλεπόταν αρχικά στη σχετική διαβούλευση της ΡΑΕ και να επιβάλλει διαφάνεια στις αναπροσαρμογές που κάνουν οι προμηθευτές στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, με κριτήρια αντικειμενικά, εύλογα, προβλέψιμα και κατανοητά στους καταναλωτές

3. Να προβεί στον άμεσο εκσυγχρονισμό του δικτύου μέσω της χρήσης ευφυών συστημάτων μέτρησης (έξυπνοι μετρητές), ώστε οι καταναλωτές να ελέγχουν τις διακυμάνσεις ρεύματος

4. Να καταργήσει την χρέωση των ΥΚΩ και να μην αρκεστεί στην αναστολή των χρεώσεων ΥΚΩ μόνο στα αγροτικά και βιομηχανικά τιμολόγια για διάστημα πέντε μηνών (1/11/2021 – 31/03/2022)

5. Να αναστείλει την πληρωμή ΕΤΜΕΑΡ όσο διαρκεί η κρίση και δραστική μείωσή του στη συνέχεια για τα νοικοκυριά

6. Να αφαιρέσει από τους λογαριασμούς χρεώσεις που δεν σχετίζονται με την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας (Δημοτικά Τέλη/Φόροι, ΕΡΤ)

7. Να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

8. Να επαναπροσδιορίσει και να διευρύνει τις προϋποθέσεις ένταξης στο

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ως προς τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια περιλαμβάνοντας και άλλες ευάλωτες ομάδες καταναλωτών (άνεργους/μακροχρόνια άνεργους, μονογονεϊκές οικογένειες οικονομικά ασθενείς, άτομα με αναπηρία (ΑMEA), πολυμελείς οικογένειες, χρόνια ασθενείς, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, φοιτητές.)

9. Να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να υπάρχει ουσιαστική εποπτεία και καταπολέμηση των φαινομένων της αισχροκέρδειας και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

10.Να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα το θέμα της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη στήριξη των καταναλωτών

11. Να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση σύμφωνα και με τις επιταγές της ΕΕ με ανάπτυξη των ΑΠΕ- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας