Πράσινο φως για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Ερέτρια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξική και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς Όρους των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και της κατασκευής καταφυγίου τουριστικών σκαφών και νέων λιμενικών εγκαταστάσεων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ερέτριας, αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε.

Η δημιουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, στο βόρειο τμήμα του λιμένα, παράλληλα με την οδό Αρχαίου Θεάτρου επιτυγχάνεται με την κατασκευή των εξής έργων:

Α) Κατασκευή απορροφητικής κρηπίδωσης μήκους 265 περίπου μέτρων, στο βόρειο τμήμα του λιμένα, παράλληλα με την οδό Αρχαίου Θεάτρου. Με την κατασκευή αυτή θα δημιουργηθεί χερσαίος χώρος κατά μήκος της οδού ο οποίος θα απορροφήσει τις δραστηριότητες των τουριστικών σκαφών χωρίς να επηρεάσει τις υφιστάμενες εμπορικές χρήσεις των καταστημάτων και τον χώρο περιπάτου.

Β) Νότια του κρηπιδώματος θα τοποθετηθεί πλωτός κυματοθραύστης μήκους 185 μ. περίπου ο οποίος κρίθηκε απαραίτητος για την προστασία του χώρου των πλωτών προβλητών.

Γ) Κάθετα στο κρηπίδωμα θα τοποθετηθούν 3 πλωτές προβλήτες συνολικής χωρητικότητας πρόσδεσης 58 σκαφών.

Δ) Επί του χερσαίου χώρου που διαμορφώνεται θα κατασκευαστεί οικίσκος 35 τμ. με ημιυπαίθριο χώρο 35 τμ για την εξυπηρέτηση των αναγκών του καταφυγίου (WC, αποθήκες, κλπ).

Ε) Για την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος από τα δίκτυα πόλεως, που είναι πολύ κοντά με το έργο, κατασκευάζονται αντίστοιχα οι αγωγοί υδροδότησης και τα καλώδια ηλεκτροδότησης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των ΗΙΜ εγκαταστάσεων. Κατά μήκος των πλωτών προβλητών θα τοποθετηθούν πίλαρς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού ανά τρία σκάφη, καθώς επίσης και δέστρες πρόσδεσης. Κατά μήκος του χερσαίου χώρου θα τοποθετηθεί και διακριτικός φωτισμός. Το συνολικό μήκος της ακτογραμμής που γίνεται η επέμβαση είναι 265 μ.

Πηγή: tornonews.gr