Αυξήθηκε ο αριθμός των επισκευασθέντων πλοίων το 2021

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία της έρευνας για τη δραστηριότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Επισκευής Πλοίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Ο αριθμός των επισκευασθέντων πλοίων το έτος 2021 ανήλθε στα 597 με ολική χωρητικότητα 7.972.207 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας), σημειώνοντας αύξηση 11,0% στον αριθμό των πλοίων και 30,4% στην ολική χωρητικότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2020. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση έτους 2020 προς το 2019, σημειώθηκε μείωση 7,9% στον αριθμό των πλοίων και 10,9% στην ολική χωρητικότητα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκε εκτός δεξαμενών. Συγκεκριμένα, το 62,8% των επισκευασθέντων πλοίων (375 πλοία) ολικής χωρητικότητας 4.688.762 ΚΟΧ επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών και το υπόλοιπο 37,2% των επισκευασθέντων πλοίων (222 πλοία) ολικής χωρητικότητας 3.283.445 ΚΟΧ εντός δεξαμενών.

Ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών το έτος 2021 παρουσίασε αύξηση 8,4% και η ολική χωρητικότητά τους αύξηση 9,3% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2020.

Ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν εντός δεξαμενής κατά το 2021 παρουσίασε αύξηση 15,6% και η ολική χωρητικότητα τους αύξηση 80,1% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2020.