Πλοία σε κατάσταση αργίας τον Δεκέμβριο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία αναφορικά με τα αργούντα εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) και άνω σε ελληνικούς λιμένες.

Αναλυτικότερα:

Τα πλοία τα οποία κατά τον Δεκέμβριο του έτους 2021 βρίσκονταν σε κατάσταση αργίας ανήλθαν σε 58 εκ των οποίων 22 είχαν ελληνική σημαία και 36 ξένη.

Ο συνολικός αριθμός των αργούντων πλοίων μειώθηκε κατά 21,6% και η ολική χωρητικότητά τους μειώθηκε κατά 20,4%, κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2021 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του έτους 2020.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019, είχε παρατηρηθεί αύξηση στον αριθμό των αργούντων πλοίων κατά 15,6% και αύξηση της ολικής χωρητικότητάς τους κατά 52,9%.

Ο αριθμός των αργούντων πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, με ελληνική σημαία σε λιμένες του εσωτερικού μειώθηκε κατά 8,3% και η ολική χωρητικότητά τους αυξήθηκε κατά 98,3% κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2021 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του έτους 2020.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019, είχε παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των αργούντων πλοίων με ελληνική σημαία κατά 20,0% καθώς και μείωση της ολικής χωρητικότητάς τους κατά 23,2%.