“Γερνάει” ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα μετά την διαπίστωση έρευνας των Clarksons ότι περίπου το 27% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών, ενώ την ίδια ώρα το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων ανανεώνει μεν το 10% του εμπορικού στόλου, αλλά ως προς την ανανέωση αυτή καταγράφονται μεγάλες αποκλίσεις ανά τύπο πλοίου.

Συγκεκριμένα με βάσει τα αποτελέσματα της έρευνας ο μέσος όρος ηλικίας των φορτηγών πλοίων είναι ίσος με 11,1 έτη, των δεξαμενόπλοιων τα 11,7 έτη και των containerships τα 13,7 έτη. Αντίστοιχα από το βιβλίο νέων παραγγελιών διαπιστώνεται ότι το 24,9% αφορά σε πλοία containerships και μόλις το 6,7% σε δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία.

Ο παγκόσμιος στόλος των containerships βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο στα δεξαμενόπλοια και στα φορτηγά πλοία.

Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά το 42% του στόλου των δεξαμενόπλοιων, φορτηγών πλοίων και containerships θα εμπίπτουν στις κατηγορίες D ή E του Δείκτη Έντασης Άνθρακα (CII), εφόσον βρίσκονται στα ύδατα το 2026 με συνέπεια να έχουν μειωμένη ανταγωνιστικότητα.

Εμπρός στην προοπτική αυτή οι διαχειριστές τους έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο μονοπατιών. Είτε να τα στείλουν στα διαλυτήρια πλοίων δίνοντας έτσι μια γερή ώθηση στις ναυλαγορές, είτε να τα μετασκευάσουν ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.