Ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) και άνω και της έρευνας για τα άτομα που έπαθαν ατύχημα σε πλοία και σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των λιμενικών αρχών του έτους 2021.

Αναλυτικότερα, για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω:

Συνολικά καταγράφηκαν 5 ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, συνολικής χωρητικότητας 65.515 ΚΟΧ.

Τα πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα αναλογούν στο 0,27% του συνόλου της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου και στο 0,17% της ολικής χωρητικότητάς του.

Από τα 5 πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα, το ένα (20,0%) ήταν φορτηγό και τέσσερα (80,0%) ήταν επιβατηγά.

Σε 4 πλοία προκλήθηκαν ναυτικά ατυχήματα λόγω βλάβης μηχανής, και σε 1 λόγω πρόσκρουσης.

Αναφορικά με τα πρόσωπα που έπαθαν ατύχημα:

Ο αριθμός των ατόμων που έπαθαν ατύχημα σε πλοία ή θαλάσσιες περιοχές ευθύνης λιμενικών αρχών ανήλθε σε 175. Το σύνολο των ατόμων που έπαθαν ατύχημα αυξήθηκε το έτος 2021 σε σχέση με το έτος 2020 κατά 18,2%.

Μείωση (44,8%) είχε παρατηρηθεί το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019. Από τα 175 άτομα που έπαθαν ατύχημα, το έτος 2021, τα 117 (66,9%) ενεπλάκησαν σε θανατηφόρο ατύχημα και κατέληξαν.