Βελτιωμένα έσοδα 1,2 δις δολάρια για την COSCO

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η COSCO Shipping Ports Limited (CSP) ανακοίνωσε τα ετήσια οικονομικά και λειτουργικά της αποτελέσματα για το 2021, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση στα έσοδά της.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2021, η CSP είδε τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 25,1% στα 347,6 εκατομμύρια δολάρια. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε επίσης κατά 57,7 τοις εκατό στα 99,4 εκατομμύρια δολάρια.

Για το ημερολογιακό έτος 2021, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας αύξηση 20,7 τοις εκατό από έτος σε έτος σε σχέση με τα έσοδά της το 2020.Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 325,2 εκατομμύρια δολάρια το 2021, σημειώνοντας αύξηση 39,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Συνολικά, 129.286.375 TEU’s πέρασαν από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης το προηγούμενο έτος, αύξηση 4,4 τοις εκατό από έτος σε έτος. Η συνολική απόδοση από τις θυγατρικές της αυξήθηκε επίσης 4,7 τοις εκατό από έτος σε έτος σε 23.374.915 TEU’s.

Η ευρύτερη περιοχή της Κίνας διακίνησε περισσότερα εμπορευματοκιβώτια από οποιαδήποτε άλλη περιοχή το 2021, διαχειριζόμενη 99.275.231 TEU’s, καταγράφοντας μια αύξηση 4,1% σε σχέση με τις 95.380.835 TEU’s το 2020.

Η Νοτιοδυτική Ακτή κατέγραψε τη χαμηλότερη απόδοση στη χώρα, φτάνοντας τις 6.011.800 TEU’s, με αύξηση 11,7% από 5.383.701 TEU’s το 2020.

Τέλος η συνολική απόδοση των υπερπόντιων τερματικών σταθμών της αυξήθηκε επίσης κατά 5,5 τοις εκατό από έτος σε έτος σε 30.011.144 TEU’s το 2021.