Ανάρπαστα τα ακίνητα στο Marine Tower

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον για τις κατοικίες στο Ελληνικό, με τους αγοραστές να σπεύδουν να δίνουν προκαταβολές για την αγορά τους πριν ακόμη ανεγερθούν.

Αναφορικά με τις κρατήσεις κατοικιών–διαμερισμάτων για τη μελλοντική απόκτηση διαμερισμάτων επί του Πύργου Κατοικιών της Μαρίνας αλλά και των Παραλιακών Βιλών, τα δυνητικά μελλοντικά έσοδα που αντιστοιχούν στις κατατεθειμένες προκαταβολές πελατών μέχρι στιγμής ξεπερνούν κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις της Εταιρείας.

Σε δηλώσεις του με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, επισήμανε ότι το 2021 ήταν για τη LAMDA Development μια κομβική χρονιά, καθώς με αφετηρία την απόκτηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ παρουσιάστηκαν τα έργα-ορόσημα του Ελληνικού και παραδόθηκε στο κοινό σε χρόνο ρεκόρ, ένα πρώτο μέρος του πάρκου.

“Ξεκινάμε άμεσα έργα ιδιαίτερα σημαντικά, όπως οι υποδομές και το νέο κτίριο που θα στεγάσει τα σωματεία ΑμΕΑ, ενώ εντός του 2022 θα ξεκινήσει και ο παραθαλάσσιος οικιστικός ουρανοξύστης.

Συγχρόνως, συνάπτουμε νέες σημαντικές επιχειρηματικές συνεργασίες, όπως αυτή με τη Brook Lane Capital, για την από κοινού ανάπτυξη υπερσύγχρονου πύργου μικτής χρήσης. Μια επίσης ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία, είναι αυτή με την κοινοπραξία των διεθνούς φήμης και εμπειρίας εταιρειών Mace-Jacobs, στην οποία αναθέσαμε το ρόλο του συμβούλου διαχείρισης κατασκευής κτιριακών έργων”, τονίζει ο κ. Αθανασίου.

Οικονομικά αποτελέσματα

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) της εταιρείας την 31.12.2021 ανήλθε σε 1.362 εκατ. ευρώ (ήτοι 7,73 ευρώ ανά μετοχή), αυξημένη κατά 24% έναντι της 31.12.2020. Επισημαίνεται ότι τόσο τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας όσο και η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση ποσού 316 εκατ. ευρώ που προήλθε από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των επενδυτικών ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA, προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 65% έναντι του 2020.