Έσοδα €516 εκατ. επιπλέον από την πλοιοδιαχείριση στα ταμεία της Κύπρου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Τα εισοδήματα της Κύπρου από την πλοιοδιαχείριση αυξήθηκαν σε €516 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2021 (2021H2) ή 4,2% του ΑΕΠ της Κύπρου (ως κύκλος εργασιών), σηματοδοτώντας μια σταθερή ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 και τη συνοδευόμενη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του 2020.

Αυτό αναφέρεται στην Ερευνα Πλοιοδιαχείρισης για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, την οποία δημοσίευσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα εισοδήματα του κλάδου διαχωρίζονται κατά χώρα πληρωμής. Η συνεισφορά της Γερμανίας μειώθηκε από 45% το πρώτο μισό του 2021 σε 43% το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Αύξηση παρουσίασε η συνεισφορά των μεριδίων της Νορβηγίας (7%), της Ελβετίας (4%) και του Ηνωμένου Βασιλείου (4%). Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Κατά την διάρκεια του 2021H2, το 37% των εταιρειών κατόρθωσε να αποφέρει έσοδα της τάξης των €1 – €20 εκατομμυρίων έκαστη, ενώ μόνο το 22% των εταιρειών κατόρθωσε να καταγράψει έσοδα της τάξης των €20 – €50 εκατομμυρίων

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξάμηνου του 2021, το 32% των ιεραρχικά μεγαλύτερων εταιρειών αντιπροσώπευε το 96% των εσόδων του κλάδου. Ομοίως, το αντίστοιχο σημείο καμπής κατά την προηγούμενη περίοδο (2020H1) ήταν (32%, 95%).

Το μερίδιο των υπηρεσιών πλήρους διαχείρισης του 2021H2, μειώθηκε στο 43% του συνολικού ποσού των εισοδημάτων. Ομοίως, οι υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος μειώθηκαν από 49% το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 43% των εσόδων το 2021H2. Πάρα ταύτα, τα ποσοστά αυτά προσομοιάζουν με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια του δεύτερου μισού του 2019

Αναφέρεται ότι επιλογή σημαίας είναι μια απόφαση στρατηγικής όσον αφορά τις εργασίες των πλοιοκτητών, κυρίως στην περίπτωση των ανοικτών νηολογίων που παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο δραστηριοτήτων του πλοίου. Εν αντιθέσει με την προηγούμενη περίοδο, το μερίδιο των εισοδημάτων που προέκυψαν από την παροχή υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης σε πλοία υπό ξένη σημαία, αυξήθηκε στο 93% των συνολικών εισοδημάτων του δεύτερου εξάμηνου του 2021H2 (το 2021H1 ήταν 59%).

Σε ό,τι αφορά στο επίπεδο των διασυνοριακών δαπανών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του τομέα τηςπλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο, αναφέρεται ότι οι δαπάνες πλοιοδιαχείρισης αυξήθηκαν σε €457 εκατομμύρια κατά το 2021H2.

Ιστορικά ο κλάδος παρουσιάζει σχετικά σταθερή δομή δαπανών. Η πλειοψηφία αυτών αφορά τα έξοδα πληρώματος, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 63% του συνολικού ποσού του δεύτερου εξαμήνου του 2021. Οι περισσότερες από αυτές τις πληρωμές αφορούσαν αμοιβές ναυτικών με καταγωγή εκτός της ΕΕ (46%). Τα έξοδα διοίκησης αντιπροσώπευαν το 12% και τα έξοδα πλοιοδιαχείρισης (π.χ. ανταλλακτικά, λιπαντικά, δεξαμενισμός πλοίων κ.λπ.) το 25% του συνολικού ποσού.

Η Έρευνα Πλοιοδιαχείρισης (ΕΠΔ) διεξάγεται από το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και επικεντρώνεται πρωτίστως στις συναλλαγές εταιρειών πλοιοδιαχείρισης κατοίκων Κύπρου με εταιρείες πλοιοκτησίας καθώς και άλλες νομικές οντότητες με συναφείς ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Πηγή: economytoday