Η EuroDry επεκτείνει τον στόλο της στα 11 πλοία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Ένα ακόμη πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου αγόρασε η EuroDry. Πρόκειται για το Panamax «Santa Cruz», έτους ναυπήγησης το 2005 και μεταφορικής ικανότητας 76.440 dwt..

H εισηγμένη στο Nasdaq, ναυτιλιακή εταιρεία , του Αριστείδη Πίττα αγόρασε το πλοίο αντί 15,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Αριστείδης Πίττας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EuroDry, σχολίασε ότι «η εξαγορά επεκτείνει περαιτέρω τον στόλο μας σε μια εποχή που τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς είναι αρκετά υποστηρικτικά στο πλαίσιο των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, υποστηριζόμενη από την τεράστια ζήτηση για έργα ενέργειας και υποδομών που έχουν ανακοινωθεί από διάφορες κυβερνήσεις, ενώ η ανάπτυξη του στόλου αναμένεται περιορισμένη, όπως αποδεικνύεται από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του βιβλίου παραγγελιών.

Με τις τρέχουσες τιμές ναύλων της αγοράς, αναμένουμε ότι το Santa Cruz θα συμβάλλει σημαντικά στο καθαρό μας εισόδημα και στα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων – EBITDA. Η συσσώρευση κεφαλαίων που δημιουργεί ο στόλος μας μας παρέχει σημαντικές δυνατότητες επέκτασης του στόλου και άλλες επιλογές ανταμοιβής για τους μετόχους μας και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε εκείνες που είναι πιο κατάλληλες προς όφελος τους σε κάθε ευκαιρία που θα μας δίνεται».