Στο Ίδρυμα Ευγενίδου το 10ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς διοργανώνει φέτος το 10ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, το οποίο έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα, με υβριδικό τρόπο, στο Ίδρυμα Ευγενίδου από τις 26 έως 28 Μαΐου 2022 με θέμα «H προστασία της ναυτιλιακής επιχείρησης σε ένα μεταβαλλόμενο, ρυθμιστικά και πραγματικά, περιβάλλον».

Το Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου διοργανώνεται, στον Πειραιά, από το 1992 και έκτοτε σταθερά ανά τριετία, συνιστώντας πλέον την επιστημονική αιχμή του δόρατος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Μέσω αυτού επιδιώκεται η παρακολούθηση της εξέλιξης και της εφαρμογής των κανόνων του ιδιωτικού και δημοσίου ναυτικού δικαίου, η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων με στόχο τη βελτίωσή τους, η διευκόλυνση της διεθνούς ενοποίησης των ουσιαστικών ρυθμίσεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της εμπορικής ναυτιλίας και η ενίσχυση των νεότερων συναδέλφων προς την έρευνα και την επιστημονική παραγωγή.

Ο θεσμός έχει συμπληρώσει ήδη 30 έτη, στη διάρκεια των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί εννέα (9) Συνέδρια με διεθνή ακτινοβολία. Σε καθεμία από τις διοργανώσεις επιλέγεται μία επίκαιρη θεματική ενότητα του κλάδου του Ναυτικού Δικαίου, που φέρεται προς επιστημονική συζήτηση με απώτερο στόχο την αναζήτηση λύσεων στα ανακύπτοντα προβλήματα της ναυτιλιακής αγοράς με τη συμμετοχή Ελλήνων και αλλοδαπών Εισηγητών με εγνωσμένο διεθνές κύρος.

Έτσι και φέτος επιλέχθηκε ένα θέμα συνθετικό, αλλά και εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς πρόκειται να εξεταστεί το καθεστώς της ναυτιλιακής επιχείρησης από τη σκοπιά του εκμεταλλευομένου το πλοίο και των κινδύνων που αυτός αντιμετωπίζει στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της ναυτιλίας.

Ειδικότερα, η θεματική του συνεδρίου θα δομηθεί σε πέντε επιμέρους ενότητες:

Η πρώτη ενότητα θα εστιάσει στην αλλαγή της οπτικής προσέγγισης, από την προστασία των δανειστών στην προστασία της επιχείρησης, και θα καλύψει θέματα όπως η οικονομική ανάλυση της σύγχρονης πλοιοκτησίας, οι επιπτώσεις της πανδημίας, η προστασία της εκμετάλλευσης του πλοίου από το Κράτος της Σημαίας κ.ά.

Η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στις οργανωτικές (μετ)εξελίξεις της ναυτιλιακής επιχείρησης (νέες μορφές συνεργασίας, καταστρατήγηση νηολόγησης, εφαρμοστέοι κανόνες στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες κ.ά).

Η τρίτη ενότητα εστιάζει στις σύγχρονες μορφές κινδύνων που αντιμετωπίζει ο εκμεταλλευόμενος το πλοίο, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την επιβολή κυρώσεων από τρίτα κράτη και τις επιταγές περί μείωσης του ποσοστού θείου στα καύσιμα των πλοίων.

Η τέταρτη ενότητα θα φέρει στο επίκεντρο της συζήτησης τις νομικές πτυχές των πιέσεων που ασκούνται στη ναυτιλία από το δίκαιο του περιβάλλοντος και την τεχνολογία, όπως τα αυτόνομα πλοία, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης στα νέα κλιματικά δεδομένα κ.ά.

Τέλος, η τελευταία ενότητα θα αφιερωθεί στην επανεξέταση των παραδοσιακών εργαλείων νομικής προστασίας (π.χ. περιορισμός ευθύνης, προϋποθέσεις συντηρητικής κατάσχεσης πλοίων), με συγκριτική επισκόπηση της ελληνικής και αλλοδαπής νομολογίας.

Επί των θεματικών αυτών, θα παρουσιαστούν εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα της Ελλάδας και του εξωτερικού όσο και από δικαστικούς λειτουργούς και δικηγόρους εξιδεικευμένους στο αντικείμενο του ναυτικού δικαίου, καθώς και από διακεκριμένα μέλη διεθνών οργανισμών (BIMCO, IMO, UNCTAD, IOPC Funds, CMI).

Οι εισηγήσεις θα παρουσιαστούν στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά, ενώ κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων θα παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης.

Δεδομένης της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα, το συνέδριο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των αλλοδαπών και Ελλήνων ομιλητών και Προέδρων και με δυνατότητα υβριδικής συμμετοχής των συμμετεχόντων (εξ αποστάσεως ή δια ζώσης).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου, τις εισηγήσεις και τους ομιλητές, καθώς και τη διαδικασία εγγραφών, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο: https://imlc2022piraeus.gr/index.php/el/