Κέρδη για την CPLP του Μαρινάκη

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Άνοδο εσόδων και κερδών κατέγραψε για το πρώτο τρίμηνο του 2022 η Capital Product Partners (CPLP) συμφερόντων Μαρινάκη.

Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 73,4 εκατ. δολ. έναντι 38,1 εκατ. δολ. ένα χρόνο πριν σημειώνοντας αύξηση 93% ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 130%, στα 25,1 εκατ. δολ. έναντι 10,9 εκατ. δολ. πέρυσι το πρώτο τρίμηνο.

Τα κέρδη ανά κοινό μερίδιο (common unit), ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2022 1,26 δολ. έναντι 0,57 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CPLP σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τόνισε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταγράφουμε τη βελτίωση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών της εταιρείας, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, κυρίως ως αποτέλεσμα του πλήρους οικονομικού αντίκτυπου των έξι πλοίων μεταφοράς LNG τελευταίας τεχνολογίας που αποκτήσαμε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Η απόφασή μας να διαφοροποιήσουμε τη βάση των περιουσιακών στοιχείων επεκτεινόμενοι στην αγορά LNG έχει αποδειχθεί πολύ επίκαιρη, καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς ναυλώσεων LNG, και οι αξίες των πλοίων LNGC έχουν αυξηθεί, λόγω της αναταραχής που προκλήθηκε στις ενεργειακές αγορές από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να επιστρέφουμε κεφάλαιο στους μεριδιούχους μας τόσο μέσω της τριμηνιαίας διανομής μερισμάτων 0,15 δολ. ανά τρίμηνο, όσο και μέσω του προγράμματος επαναγοράς μεριδίων, ενώ παραμένουμε σε τροχιά για πρόσθετες εξαγορές, οι οποίες αναμένουμε να αυξήσουν τις ταμιακές ροές μας και να μας επιτρέψουν να ενισχύουμε περαιτέρω την παρουσία μας στις αγορές LNG και εμπορευματοκιβωτίων».