Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης στην Μ.Βρετανία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το ΑΕΠ έτρεξε με ρυθμό 0,8% στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία ONS, από το 1,3% του δ΄ τριμήνου του 2021. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι η οικονομία θα παρουσίαζε ρυθμό ανάπτυξης 1%.

Η ανάπτυξη στο α΄ τρίμηνο αποδίδεται στην αύξηση κατά 0,6% της κατανάλωσης των νοικοκυριών, η οποία αντισταθμίστηκε από τις μεγάλες μετακινήσεις στις διεθνείς εμπορικές ροές.

Τον Μάρτιο, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, σηματοδοτώντας ότι η δυναμική αυτή αποδυναμώθηκε περαιτέρω στο τέλος του α΄ τριμήνου.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσει να επιβραδύνεται στο β΄ τρίμηνο, ενώ ο αυξημένος κίνδυνος ύφεσης καθώς και οι υψηλότερες τιμές και τα υψηλότερα επιτόκια, επηρεάζουν τη δραστηριότητα και συμπιέζουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.