Προειδοποίηση για το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το διοξείδιο του άνθρακα που αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες της κλιματικής αλλαγής αποτελεί σταθερό αντικείμενο μελετών και παρατηρήσεων. Το Παρατηρητήριο Mauna Loa της Χαβάης, της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) των ΗΠΑ πραγματοποιεί συνεχείς ατμοσφαιρικές παρατηρήσεις και καταγραφές ανάμεσα στις οποίες είναι και αυτές για τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα.

Οι παρατηρήσεις που έγιναν στον Απρίλιο έδειξαν ότι τα μέσα μηνιαία επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα έχουν φτάσει πάνω από 420 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm), που είναι τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το 1958 που ξεκίνησαν αυτές οι παρατηρήσεις στο Παρατηρητήριο Mauna Loa.

Τότε τα επίπεδα του CO2 στην ατμόσφαιρα δεν ξεπερνούσαν τα 318 ppm. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα ανώτατα ανεκτά για την βιωσιμότητα του πλανήτη είναι τα 350 ppm.

Η Γη έχει περάσει αρκετές φορές στη γεωλογική της ιστορία περιόδους όπου για διαφόρους λόγους υπήρχε μεγάλη αύξηση των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Οι επιστήμονες της NOAA υποστηρίζουν ότι το CO2 αυξάνεται αυτή την στιγμή περίπου 100 φορές πιο γρήγορα κάθε άλλη περίοδο αύξησης του βλαβερού αερίου στον πλανήτη.

Αν δεν υπάρξει τρόπος περιορισμού των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων βλαβερών αερίων στην ατμόσφαιρα η θερμοκρασία στον πλανήτη θα συνεχίσει να αυξάνεται προκαλώντας μια σειρά από δραματικές συνέπειες και εμφάνιση ακραίων καιρικών/γεωλογικών φαινομένων που θα προκαλέσουν ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές καταστροφές αλλά και παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση.