Ικανοποίηση για την αναθεώρηση του ETS

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) χαιρετίζει τη θέση που υιοθέτησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου “Fit for 55”.

Μετά το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών στην Επιτροπή ENVI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Πρόεδρος της EEE, κα. Μελίνα Τραυλού, δήλωσε: «Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της θέσης αυτής είναι ο commercial operator να καταστεί υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με την εν λόγω Οδηγία και υπόλογος να αναλαμβάνει τα σχετικά κόστη. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή της αρχής αυτής δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εμπορικής διαπραγμάτευσης.

Πρόκειται για μία αδιαμφισβήτητη περιβαλλοντική υποχρέωση και θα πρέπει να είναι δεσμευτική για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, που οφείλει να αποτελεί κοινό στόχο όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα της ναυτιλιακής δραστηριότητας.»

Επιπλέον, η έκθεση της Επιτροπής ENVI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προωθεί ένα ειδικό ταμείο για τη ναυτιλία, όπου τουλάχιστον το 75% των εσόδων από τα δικαιώματα της ναυτιλίας στο EU ETS θα επενδύεται στην απανθρακοποίησή της.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, προσηλωμένοι στην πάγια θέση τους για μία πιο «πράσινη ναυτιλία», θα συνεχίσουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτή τη νομοθετική διαδικασία για την επίτευξη φιλόδοξων και επιτεύξιμων περιβαλλοντικών στόχων.