Επίδειξη του έργου FENIX στον λιμένα Πειραιά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Επίδειξη του έργου FENIΧ πραγματοποιήθηκε στον εμπορευματικό σταθμό του λιμένα Πειραιά. Σκοπός του έργου είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών στον τομέα των μεταφορών και των logistics. Το έργο FENIX δημιουργεί τρία κύρια οφέλη για τον τομέα των μεταφορών και logistics στην Ελλάδα:

(1) Εφαρμόζει τις υποδείξεις και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές διατυπώνονται από το Digital Transport & Logistics Forum (DTLF), για την υλοποίηση του πρώτου ενοποιημένου, πανευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδομένων στις μεταφορές και τα logistics,

(2) Αναπτύσσει ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία του τομέα των μεταφορών και logistics στην Ελλάδα αποφέροντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη (π.χ. σημαντική μείωση διενέργειας λειτουργιών, συμφόρτωση φορτίου, ορατότητα φορτίου, κυκλοφορική διαχείριση, κ.α.), και

(3) Αναπτύσσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών και Logistics, με σκοπό να αποτελέσει πλατφόρμα αναφοράς για το σύνολο του ελληνικού οικοσυστήματος μεταφορών και logistics, ενισχύοντας τη δυναμική του τομέα στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση λειτουργιών και βελτιώνοντας την τοποθέτηση των ελληνικών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Κατά την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, τόνισε:

«Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμμετέχει ως εταίρος στο έργο FENIX προκρίνοντας ενεργά την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, που ενισχύουν το ελληνικό οικοσύστημα μεταφορών και logistics. Αυτή η προσπάθεια, που εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική, τοποθετεί την Ελλάδα σε θέση πρωτοπόρου, καθώς ο ελληνικός πιλότος εφαρμόζει κατά αποκλειστικότητα αυτές τις τεχνολογίες στον διάδρομο Ανατολής/Ανατολικής Μεσογείου.

Έτσι, διαδικασίες όπως ο εκτελωνισμός, που απαιτούσαν χρονικά έως και 6 ώρες, μέσω της ψηφιοποίησης που συντελέστηκε από το έργο FENIX περιορίζονται στα 20-30 λεπτά. Αυτή η μείωση αποτυπώνεται σε σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πως η νέα τεχνολογία ενσωματώνεται στην αλυσίδα μεταφοράς, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και κυρίως, προς όφελος του συνόλου της ελληνικής οικονομίας. Εξαιρετική σημασία έχει η ανάπτυξη του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών και Logistics, που θα βελτιώσει την τοποθέτηση των ελληνικών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά και θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ιδιωτών και του δημοσίου τομέα».

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τους φορείς υλοποίησης του έργου Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), σε συνεργασία με τον διαχειριστή του εμπορευματικού σταθμού και εταίρου του έργου PCT S.A..

Η συμμετοχή του ελληνικού πιλότου στο έργο FENIX τελεί υπό το συντονισμό του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, καθώς αποτελεί πρωτοβουλία του φορέα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το ΕΠΙΣΕΥ, και τη συμμετοχή πληθώρας φορέων του ιδιωτικού τομέα (K+N, TREDIT, INLECOM, CLMS, PCT, PCDC, PEARL).

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο εμπορικός διευθυντής της PCT S.A., Τ. Βαμβακίδης, ο διευθυντής του ΙΜΕΤ Δρ. Α. Μπεκιάρης και ο διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ Δρ. Ι. Ψαρράς. Το τεχνικό κομμάτι της συνάντησης ξεκίνησε με σύντομη παρουσίαση του έργου FENIX και του ελληνικού πιλότου FENIXGR από την δρ. Γ. Αϋφαντοπούλου (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), συντονίστρια του ελληνικού πιλότου του έργου, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε το τεχνικό περιεχόμενο της επίδειξης από τον κ. Ι. Κανελλόπουλο (ΕΠΙΣΕΥ).

Ο διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, κ. Μπεκιάρης, και ο διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ, κ. Ψαρράς, τόνισαν τη σημαντικότητα της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών φορέων, οι οποίοι λειτουργούν σε ανταγωνιστικό πλαίσιο και με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια, με το ελληνικό Δημόσιο και τα αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να προωθηθούν οι λύσεις ψηφιοποίησης και η ένταξη της τεχνολογίας στις λειτουργίες της βιομηχανίας μεταφορών και logistics.

Ο κ. Βαμβακιδης επισήμανε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των φορέων του ελληνικού οικοσυστήματος για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, και εκδήλωσε την ικανοποίηση του από τη συμμετοχή του λιμένα στο έργο FENIX και τη συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ και το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στην επιτυχημένη προσπάθεια ψηφιοποίησης των διαδικασιών στη βαριά βιομηχανία της χώρας, δηλαδή τις μεταφορές και τα logistics, που συντελείται στο έργο FENIX.

Η κα. Αϋφαντοπούλου σημείωσε πως η υλοποίηση του FENIX στην Ελλάδα περιλαμβάνει λύσεις για μια σειρά διαφορετικών προβλημάτων που υπάρχουν στον τομέα των logistics στη χώρα. Εστιάζει στο να καταδείξει τον άξονα Orient/East-med του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ως έναν ανταγωνιστικό άξονα για χρήση από τους φορείς της παγκόσμιας αλυσίδας μεταφοράς, και να ενδυναμώσει τον ρόλο των ελληνικών logistics στην Ευρώπη.

Συμπλήρωσε, πως εκτός από τις ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο λιμάνι, το έργο παρέχει τεχνικές λύσεις για τη παρακολούθηση των φορτίων και την ορατότητα των διαδικασιών μεταφορών στον χερσαίο άξονα του διαδρόμου, αλλά και την μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του τερματικού σταθμού του λιμένα στην κυκλοφορία της ευρύτερης αστικής περιοχής του Πειραιά.

Ο Ι. Κανελλόπουλος ανέλυσε τη σημασία του έργου FENIX για την ελληνική κοινότητα εφοδιαστικής και παρουσίασε τα οφέλη που έχουν προκύψει για τη λειτουργία του εμπορευματικού λιμένα και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων εντός της Ελεύθερης Ζώνης του Πειραιά. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου FENIX και αναλύθηκαν, τόσο αυτές που έγιναν διαθέσιμες στην ελληνική κοινότητα εφοδιαστικής, όσο και αυτές στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσα από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πλατφορμών FENIX.