Ανθεκτική η κυπριακή ναυτιλία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ο τομέας της ναυτιλίας έχει δείξει ανθεκτικότητα, και παραμένει ανταγωνιστικός προσφέροντας τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη στην κυπριακή οικονομία, επεσήμανε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης, μετά από ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, για το έργο του Υφυπουργείου του.

Όπως είπε, η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, αναφορικά με τις επιπτώσεις των κυρώσεων κατά της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρανία, και ότι γίνονται προσπάθειες ανοίγματος και στην Ασιατική αγορά, για να μην εξαρτάται η κυπριακή ναυτιλία από μία ή δύο μόνο αγορές.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Δημητριάδης είπε ότι η Κύπρος, πέρα από το φορολογικό πλαίσιο που απολαμβάνει από την ΕΕ, «έχουμε υιοθετήσει και πράσινα κίνητρα» που στην ουσία, επιδιώκουν να επιβραβεύσουν τους πλοιοκτήτες και διαχειριστές, τα πλοία των οποίων όχι απλά συμμορφώνονται με τις νομοθεσίες σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφορούν την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, και των εκπομπών, «αλλά είναι πιο φιλόδοξοι και έχουν τεχνικές και λειτουργικές πρακτικές οι οποίες μειώνουν τους ρύπους περαιτέρω από όσο προνοούν οι νομοθεσίες».

Με αυτό τον τρόπο, πρόσθεσε, επιβραβεύουν όλους τους πλοιοκτήτες και πλοιοδιαχειριστές και είναι ένα σημάδι ότι η Κύπρος είναι δίπλα στη βιομηχανία όταν εφαρμόζει πρακτικές και πολιτικές που συμβάλλουν στην περαιτέρω προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στους στόχους για την κλιματική αλλαγή.

«Είναι ένα ζωντανό έγγραφο, που όσο αυστηροποιούνται οι διεθνείς κανόνες, θα γίνεται και πιο αυστηρό» είπε και κάλεσε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να το εντάξουν στα κριτήρια επιλεξιμότητάς τους, όταν επιχορηγούν δάνεια η χρηματοδοτούν πράσινες προσεγγίσεις όσον αφορά τα πλοία και θαλάσσιες μεταφορές.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ανάλογα με το εύρος της μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, αγγίζει μέχρι και 30% έκπτωση από τον φόρο χωρητικότητας. Για παράδειγμα, είπε, αν κάνουν χρήση καυσίμου μη ορυκτής προέλευσης, τότε απολαμβάνουν την μέγιστη έκπτωση που είναι περίπου 30%.

Αναφέρθηκε και την στρατηγική του Υφυπουργείου και την πράσινη πολιτική, προσθέτοντας ότι η Κύπρος «είναι το μόνο κράτος που υιοθέτησε πράσινα φορολογικά κίνητρα για πλοία με κυπριακή σημαία, και η διαχείριση τους γίνεται από την Κύπρο».

Είπε ότι ενημερώθηκε η Επιτροπή ότι σε περίπου 15 ημέρες θα κατατεθεί νομοσχέδιο για να δίνεται η ευκαιρία να μπορεί να ιδρυθεί ναυτιλιακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που θα εγγράφεται στο Υφυπουργείο και όχι στον Έφορο Εταιρειών. Είπε ότι αυτό είναι «ένα ακόμα όπλο της ναυτιλίας» αφού πρόκειται για ένα νομικό πλαίσιο για ναυτιλιακό μητρώο όπου θα εγγράφονται και θα φορολογούνται από το Υφυπουργείο οι εταιρείες.