Ποιες είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς container

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το 80% των αγαθών που διακινούνται σε όλο τον κόσμο, μεταφέρονται μέσω της θάλασσας. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από πάρα πολλά εμπορικά πλοία, το παγκόσμιο εμπόριο χρειάζεται και εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της κατανάλωσης όλων των κατοίκων του πλανήτη. Στον κλάδο της θαλάσσιας μεταφοράς containers κυριαρχούν λίγες και πολύ μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες από την Ευρώπη και την Ασία και στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ποιες είναι οι δέκα μεγαλύτερες από αυτές.

Κάποιες από αυτές τις εταιρείες είναι αποτέλεσμα συγχωνεύσεων και εξαγορών μικρότερων εταιρειών. Τα κριτήρια κατάταξης των ναυτιλιακών εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι δύο: ο συνολικός αριθμός των πλοίων που κατέχουν ή διαχειρίζονται και η συνολική χωρητικότητα αυτών των πλοίων, η οποία μετριέται σε TEUs (1 TEU = 1 εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών). Τα δεδομένα του πίνακα προέρχονται από την Alcott Global και είναι του Ιανουαρίου 2022. Η πρώτη θέση πιθανότατα ανήκει πλέον στην MSC, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο και τη ναυπήγηση νέων πλοίων.

Ο ρυθμός ανάπτυηξης της Mediterranean Shipping Company (MSC) ήταν πολύ γρήγορος την τελευταία δεκαετία και φαίνεται ότι θα είναι ο επόμενος ηγέτης του κλάδου, διαδεχόμενη την Maersk, η οποία είναι είναι πλέον 118 ετών και η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία της Δανίας σε κεφαλαιοποίηση. Η COSCO ανήκει στην κυβέρνηση της Κίνας. Εκτός από τον στόλο της, έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε μεγάλα λιμάνια των ΗΠΑ και της Ευρώπης, όπως το λιμάνι του Πειραιά, γεγονός που ορισμένοι Δυτικοί πολιτικοί ερμηνεύουν σαν μέρος της επεκτατικής πολιτικής της Κίνας.