Εργασίες καθαρισμού στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ελευσίνας

Εργασίες καθαρισμού στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ελευσίνας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας πραγματοποίησε εργασίες καθαρισμού στη Χερσαία Ζώνη του κεντρικού εμπορικού λιμανιού Ελευσίνας. Ειδικότερα, φορτώθηκε σε φορτηγά αυτοκίνητα και απομακρύνθηκε για ανακύκλωση παλαιός μηχανολογικός εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης που δεν χρησιμοποιούνταν σε λιμενικές εργασίες επί σειρά ετών.

Έτσι απελευθερώθηκε σημαντικά ωφέλιμος χώρος στο λιμάνι, που δίνει την δυνατότητα να εξυπηρετηθούν περισσότερα φορτία. Επίσης, αξιοποιείται και σημείο που δεν επηρεάζει τις καθημερινές λειτουργίες του λιμανιού, για να στεγαστεί ο νέος Επιβατικός Σταθμός Εισόδου – Εξόδου Schengen, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του λιμανιού της Ελευσίνας.