Πρόσθετες επιβαρύνσεις ως 15% από τη Διώρυγα του Σουέζ στα δεξαμενόπλοια

Πρόσθετες επιβαρύνσεις ως 15% από τη Διώρυγα του Σουέζ στα δεξαμενόπλοια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τις βλέψεις της για αύξηση των πρόσθετων επιβαρύνσεων στα τέλη διέλευσης από τη Διώρυγα του Σουέζ γνωστοποίησε πρόσφατα η Αρχή της Διώρυγας. Η νέα αύξηση θα αφορά μονάχα τα δεξαμενόπλοια, τόσο εκείνα που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο όσο και εκείνα που μεταφέρουν διυλισμένα προϊόντα, και θα τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις για τα έμφορτα δεξαμενόπλοια θα αυξηθούν από 15% στο 25% ‒ως ποσοστό επί των τελών διέλευσης‒ ενώ για τα δεξαμενόπλοια κενά φορτίου οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα αυξηθούν από 5% στο 15%.

Σύμφωνα με την Αρχή της Διώρυγας, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις οφείλονται στη βελτίωση της ναυλαγοράς των δεξαμενόπλοιων, όμως είναι παροδικές και μπορούν να μεταβληθούν ή να ακυρωθούν, ανάλογα με τις καταγραφείσες αλλαγές στις συνιστώσες της αγοράς.