Μνημόνιο συνεργασίας για την υιοθέτηση της πυρηνικής ενέργειας στη ναυτιλία

Μνημόνιο συνεργασίας για την υιοθέτηση της πυρηνικής ενέργειας στη ναυτιλία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το Ινστιτούτο Ερευνών Ατομικής Ενέργειας της Κορέας (KAERI) υπέγραψε πρόσφατα μαζί με άλλους οκτώ εταίρους ‒ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται ο κορεατικός νηογνώμονας (KR), το Ινστιτούτο Πλοίων και Μηχανικής Ωκεανών της Κορέας (KRISO) και οι ναυτιλιακές εταιρείες H-Line Shipping Co. Ltd., HMM Co. Ltd., Wooyang Shipping Co. Ltd. και Sinokor Merchant Marine Co. Ltd.‒ ένα μνημόνιο συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη ναυτιλιακών τεχνολογιών αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, στόχος του εν λόγω μνημονίου συνεργασίας είναι να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη, την επίδειξη και το εμπορικό λανσάρισμα συστημάτων αρθρωτών αντιδραστήρων μικρού μεγέθους (SMR), οι οποίοι προορίζονται για χρήση σε μεγάλα πλοία.

Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον πλοίων έχουν ενταθεί τελευταία σε παγκόσμια κλίμακα, λόγω των όλο και αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών που εφαρμόζονται στον ναυτιλιακό κλάδο. Η συγκεκριμένη συνεργασία αναμένεται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR), καθώς και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των κορεατικών ναυτιλιακών εταιρειών αλλά και της πυρηνικής βιομηχανίας της χώρας.