Ρεκόρ κερδοφορίας για τον ΟΛΠ το 2022

Ρεκόρ κερδοφορίας για τον ΟΛΠ το 2022

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) πραγματοποιήθηκε η ετήσια παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΟΛΠ, για το οικονομικό έτος 2022, από εκπροσώπους της διοίκησης της εταιρείας με επικεφαλής την CFO Li Jin.

Ο Οργανισμός παρουσίασε εκ νέου αύξηση του κύκλου εργασιών της, σημειώνοντας τις υψηλότερες επιδόσεις του στην ιστορία, αναφορικά με τα έσοδα και την κερδοφορία.

Μάλιστα καταγράφονται υψηλές επιδόσεις όχι μόνο συνολικά, αλλά και σε κάθε επιμέρους δραστηριότητα του λιμένα, όπως στην κρουαζιέρα, στην ακτοπλοΐα, και στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων.

Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολούθησε συζήτηση με τους εκπροσώπους των θεσμικών επενδυτών και απαντήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στις δραστηριότητες της εταιρείας, την πορεία των επενδύσεων, τους τομείς μελλοντικής ανάπτυξης, τις προκλήσεις και τις προοπτικές κ.ά., με τα στελέχη του ΟΛΠ να εκφράζουν την αισιοδοξία τους και για την τρέχουσα χρονιά.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 194,6 εκατ. ευρώ έναντι 154,2 εκατ. της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού 40,4 εκατ. ή ποσοστό 26,2%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 74,7 εκατ. ευρώ έναντι 49,2 εκατ. της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 51,7%.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 52,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 43,9% σε σχέση με τα 36,8 εκατ. της χρήσης του 2021.

Τέλος, το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε 1,04 ευρώ αυξημένο κατά 65% σε σχέση με το 2021 όπου ήταν €0,63.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της εταιρείας τόνισε ότι συνεχίζει να υλοποιεί με αμείωτο ρυθμό τον σχεδιασμό της για το λιμάνι Πειραιά, του οποίου απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που σταθερά οδηγούν στη διεθνή αναγνώρισή του ως ένα από τα πιο σημαντικά και ανταγωνιστικά λιμάνια της Ευρώπης, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Λιμένος Πειραιά.