Πλησίον του λιμένα το logistics center του ΟΛΠ, πότε θα είναι έτοιμη η συγκοινωνιακή μελέτη του cruise terminal

Πλησίον του λιμένα το logistics center του ΟΛΠ, πότε θα είναι έτοιμη η συγκοινωνιακή μελέτη του cruise terminal

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το logistics center του ΟΛΠ θα αναπτυχθεί πλησίον του λιμανιού και όχι σε χώρο του Θριασίου Πεδίου.

Τα παραπάνω ανέφερε, παρακολουθώντας τη συνεδρίαση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), και κατόπιν ερωτήσεων αναφορικά με το master plan του ΟΛΠ και την υλοποίησή του, ο πρόεδρος της ΟΛΠ ΑΕ, YU Zeng Gang.

Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, κοντά στον Οκτώβριο, θα είναι έτοιμη η συγκοινωνιακή μελέτη για το cruise terminal, ενώ βρίσκονται σε αναμονή και περιβαλλοντικές μελέτες για άλλα έργα που προβλέπονται στο master plan του ΟΛΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη συνεδρίαση του ΕΒΕΠ ο YU Zeng Gang αντάλλαξε θέσεις και απόψεις με τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου για θέματα που αφορούν στις λειτουργίες του λιμανιού και το επίπεδο εμπλοκής της τοπικής επιχειρηματικής κοινωνίας, με αιχμή τα logistics, τους τροφοεφοδιασμούς και τη ναυπηγοεπισκευή.

Από πλευράς τους, ο πρόεδρος και τα μέλη του Επιμελητηρίου τόνισαν την αναγκαιότητα περαιτέρω διεύρυνσης της συνεργασίας με τοπικές επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι, αναφορικά με τις ναυπηγοεπισκευές, η τοπική κοινωνία επιθυμεί, τα πλοία που διέρχονται από τον Πειραιά, για λογαριασμό της Cosco και όχι μόνο, να πραγματοποιούν ναυπηγοεπισκευές και τροφοεφοδιασμούς από τον Πειραιά.