Μείωση των χαμένων εμπορευματοκιβωτίων

Μείωση των χαμένων εμπορευματοκιβωτίων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας (WSC) στην ετήσια έκθεσή του για τα εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα, ανέφερε πως ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων που χάθηκαν στη θάλασσα το 2022 είναι 661, αποκαλύπτοντας έτσι θετικές εξελίξεις στην ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία.

Όπως εξηγήθηκε, αυτό αντιπροσωπεύει τις χαμηλότερες απώλειες σε ποσοστά από την έναρξη της έρευνας το 2008.

Η έκθεση WSC Containers Lost at Sea Report – 2023 Update ανέφερε ότι αυτό αντιπροσωπεύει λιγότερο από το ένα χιλιοστό του 1% (0,00026%) των 250 εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων που αποστέλλονται κάθε χρόνο, με μεταφερόμενο φορτίο αξίας άνω των 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της συνολικής δεκαπενταετούς περιόδου που ερευνήθηκε (2008-2022), κατά μέσο όρο 1.566 εμπορευματοκιβώτια χάνονταν στη θάλασσα κάθε χρόνο.

Κατά τη διάρκεια του 2022, οι περισσότεροι αερομεταφορείς-μέλη του WSC σημείωσαν μηδενικές ή μονοψήφιες απώλειες εμπορευματοκιβωτίων, με μόνο δύο μεταφορείς να αναφέρουν απώλειες άνω των 100 μονάδων για το έτος.

Οι μέσες ετήσιες απώλειες για τη διετία 2020-2021 αυξήθηκαν σε 3.113 από τις 779 της προηγούμενης περιόδου, λόγω σοβαρών συμβάντων.

Για τη βελτίωση της ασφάλειας των εμπορευματοκιβωτίων, το WSC, αρκετές γραμμές μελών και μια σειρά ναυτιλιακών ενδιαφερομένων ξεκίνησαν το έργο MARIN Top Tier το 2021. Η έρευνα που διεξήχθη έχει ήδη παράσχει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τα αίτια των εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα και τον τρόπο πρόληψης περαιτέρω περιστατικών.