Οι παράγοντες που οδήγησαν σε κρατήσεις πλοίων από τις λιμενικές αρχές

Οι παράγοντες που οδήγησαν σε κρατήσεις πλοίων από τις λιμενικές αρχές

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Ο νηογνώμονας ABS, στo πλαίσιo της αποστολής του για την προώθηση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιακών στοιχείων στη θάλασσα αλλά και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εξέδωσε την πρώτη τριμηνιαία έκθεση του έτους για τις επιθεωρήσεις κράτους λιμένα.

Η έκθεση παρέχει στους πλοιοκτήτες πληροφορίες σχετικά με ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν σε πλοία ταξινομημένα στον ABS κατά τη διάρκεια διαφόρων επιθεωρήσεων Port State που πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης σκοπεύει να βοηθήσει τους πλοιοκτήτες παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με πιθανούς τομείς ανησυχίας που έχουν εντοπιστεί σε πλοία που είναι ταξινομημένα στον ABS.

Σύμφωνα με την έκθεση, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31 Μαρτίου 2023, οι κυριότερες κατηγορίες ανεπαρκειών που οδήγησαν σε κρατήσεις πλοίων από τις λιμενικές αρχές και καταγράφηκαν στις βάσεις δεδομένων των Paris Memorandum of Understanding (MoU), Tokyo MoU και της Αμερικανικής Ακτοφυλακής (USCG) είναι οι εξής: ISM, πυροσβεστικά μέσα, συστήματα εξαερισμού, σωσίβιες λέμβοι, εφεδρική γεννήτρια, πυροσβεστική αντλία εκτάκτου ανάγκης, δεξαμενές καυσίμου και θαλάσσιου έρματος, ηλεκτρογεννήτριες, ασκήσεις πυρόσβεσης, λειτουργία συστημάτων πυρόσβεσης και μέσα διαφυγής πληρώματος.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το report εδώ: https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/rules-and-resources/Flag-and-Port-State-Information/psc-quarterly-report-q1-2023.pdf