Έρευνα του ΤΤ Club: Η πυρκαγιά από μπαταρίες λιθίου εντός του πλοίου δεν είναι απλός κίνδυνος

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Το TT Club, ο εξειδικευμένος διεθνής πάροχος ασφάλισης εμπορευμάτων, επιδιώκει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους κρίσιμους κινδύνους των εκπομπών τοξικών αερίων που σχετίζονται με τις πυρκαγιές μπαταριών ιόντων λιθίου. Η αστοχία τέτοιων μπαταριών μπορεί να συμβεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή με τέτοια ταχύτητα που συνήθως δεν υπάρχει χρόνος για αντίδραση σε τυχόν προειδοποιητικά σημάδια.

Οι καταστροφικές συνέπειες της ταχείας εξάπλωσης και συχνά προκλητικής κατάσβεσης πυρκαγιών που αφορούν τις μπαταρίες, ιδίως σε ηλεκτρικά οχήματα (EVs) σε πλοία, και άλλα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού έχουν τεκμηριωθεί καλά τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, υπάρχει λιγότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα εξαιρετικά τοξικά προϊόντα καύσης που απελευθερώνονται και τις αντίστοιχες επιπτώσεις τους στην υγεία και την ευημερία όσων εκτίθενται στα αέρια.

Με βάση τα στοιχεία προηγούμενων πυρκαγιών, ο χρόνος μεταξύ της έναρξης μιας αποτυχημένης ανάφλεξης μπαταρίας έως την εκφόρτιση τοξικών ατμών μπορεί να μετρηθεί σε δευτερόλεπτα και όχι σε λεπτά, σημειώνει το TT Club σε σχετική έκθεσή του.

Αυτό οφείλεται σε μια διαδικασία γνωστή ως θερμική διαφυγή. Η ταχεία αλληλουχία των γεγονότων συνήθως συμβαίνει όταν ένα εσωτερικό ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε ένα από τα στοιχεία της μπαταρίας παράγει θερμότητα, αυτό διασπά την εσωτερική δομή της μπαταρίας, αυξάνοντας τον ρυθμό της αντίδρασης σε έναν συνεχώς αυξανόμενο κύκλο. Συχνά υπάρχει μια δραματική απελευθέρωση ενέργειας με τη μορφή θερμότητας και μια σημαντική εκπομπή τοξικών αερίων.

Οι πλοίαρχοι, οι πλοηγοί, τα πληρώματα των πλοίων είναι οι πρώτοι που προσπαθούν να ελέγξουν τις φλόγες ή κάτι που μπορεί να φαίνεται ως καπνός, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα μείγμα τοξικών αερίων, που παράγονται γρήγορα και σε μεγάλους όγκους. Αυτά τα αέρια όταν βρίσκονται στην ατμόσφαιρα συμπεριφέρονται διαφορετικά στον καπνό, συχνά συγκεντρώνονται στο επίπεδο του δαπέδου λόγω της πυκνότητάς τους. «Παραδοσιακά, όταν πρόκειται για πυρκαγιές και καπνό, κάποιος θα έμενε χαμηλά για να αποφύγει την εισπνοή, όμως κάτι τέτοιο όταν πρόκειται για πυρκαγιές μπαταριών λιθίου είναι πιθανό να αποδειχθεί προβληματικό», παρατηρεί ο Dalus/ συντάκτης της έρευνας.

Η τοξικότητα των αερίων που εκπέμπονται από οποιαδήποτε δεδομένη μπαταρία ιόντων λιθίου διαφέρει από αυτή μιας τυπικής πυρκαγιάς και μπορεί να ποικίλει, αλλά όλα παραμένουν είτε δηλητηριώδη είτε εύφλεκτα ή και τα δύο. Μπορούν να περιέχουν υψηλά ποσοστά υδρογόνου και ενώσεις υδρογόνου, όπως υδροφθόριο, υδροχλώριο και υδροκυάνιο, καθώς και μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και μεθάνιο μεταξύ άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Το TT υποστηρίζει μια σειρά μέτρων για τον μετριασμό των κινδύνων. Ένα συνετό σημείο εκκίνησης θα ήταν η διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου πυρκαγιάς, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς κινδύνους που παρουσιάζουν οι μπαταρίες ιόντων λιθίου. Τα ζητήματα μετριασμού του κινδύνου στη συνέχεια θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την παροχή στους χειρουργούς με πιστοποιημένη αυτόνομη αναπνευστική συσκευή για ολόκληρο το πρόσωπο, μπότες ανθεκτικές στις χημικές ουσίες μεταξύ άλλων προστατευτικού εξοπλισμού, καθώς και ντους ποτίσματος για απολύμανση μετά την απόκριση. Η στρατηγική τοποθέτηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού θα πρέπει επίσης να αποτελεί βασικό στοιχείο.