Οι παράγοντες που οδήγησαν σε κρατήσεις πλοίων από τις λιμενικές αρχές

Ξεκινά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη & Διοίκηση Λιμένων» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων” διοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι άξονες δράσης του Π.Μ.Σ αφορούν την παροχή εκπαιδευτικού έργου, τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, την παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων – οργανισμών και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων, όσο και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους φοιτητές του, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάδειξη ικανών στελεχών τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διοίκησης των λιμένων

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα πάνω σε ζητήματα Οργάνωσης, Λειτουργιάς, Ανάπτυξης και Διοίκησης Λιμένων σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας καθώς και τις κατευθύνσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Διεθνών Οργανισμών. Το Π.Μ.Σ έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές του μια ουσιαστική εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα που αναφέρονται στην οργάνωση, λειτουργιά, ανάπτυξη και διοίκηση λιμένων, εφαρμόζοντας μια άνθρωπο-κεντρική φιλοσοφία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση 4 μαθημάτων ενώ το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση 2 μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Το σύνολο των μαθημάτων αντιστοιχούν σε τριάντα (60) πιστωτικές μονάδες κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ενώ η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με μεικτό σύστημα διδασκαλίας (διά ζώσης και εξ’ αποστάσεως) μέσω της χρήσης εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με “διά ζώσης” διδασκαλίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία του Π.Μ.Σ διεξάγεται με ειδικά διαμορφωμένο ευέλικτο πρόγραμμα ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθησή και συμμετοχή εργαζόμενων από όλη την Ελλάδα χωρίς να επηρεάζονται οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ το οποίο καταβάλλεται σε δόσεις. Το link της ιστοσελίδας του Μεταπτυχιακού όπου μπορεί να αναζητηθούν αναλυτικές πληροφορίες είναι το http://www.portsmng.uniwa.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και φάκελο στοιχείων μέχρι τη Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2023. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά (6932948493) ή με email (drososd@uniwa.gr).