Μνημόνιο συνεργασίας Εξαγωγέων – HEMEXPO

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Μνημόνιο συνεννόησης και συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων, κ. Συμεών Διαμαντίδης και η Πρόεδρος της HEMEXPO-Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού
Εξοπλισμού, κα. Ελένη Πολυχρονοπούλου.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η
δημιουργία ενός γενικού πλαισίου συνεργασίας, ώστε οι δύο φορείς, μέσω των
ενεργειών τους, να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων που
εκπροσωπούν, ενισχύοντας τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό και
ισχυροποιώντας τη θέση τους στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά, μεταξύ των ενεργειών που συμφωνήθηκαν για την επίτευξη των
σκοπών του Μνημονίου Συνεργασίας, περιλαμβάνονται: α. δράσεις υποστήριξης
εξωστρέφειας, προβολής, κατάρτισης και πιστοποίησης των επιχειρήσεων του
κλάδου, καθώς και επιχειρηματικής δικτύωσης (Β2Β) και διασύνδεσής τους με
αγορές του εξωτερικού, β. δράσεις ανάδειξης της ελληνικής μεταποίησης και
βιομηχανίας ως στρατηγικός επιχειρησιακός εταίρος σε διεθνές επίπεδο, και γ.
δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς των
εξαγωγών, καθώς και η μετάδοση της βιομηχανικής κατάρτισης για τη δημιουργία
μεγάλης δεξαμενής εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης.

Στη συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν και μέλη της Διοίκησης του ΣΕΒΕ και
κοινά μέλη των δύο φορέων, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Διαμαντίδης, αναφέρθηκε
στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δύο φορείς για την ελληνική
οικονομία και τόνισε πως ένα από τα κοινά τους χαρακτηριστικά είναι οι
εξαιρετικά ισχυρές προοπτικές που παρουσιάζουν οι κλάδοι που εκπροσωπούν.
Μάλιστα, επισήμανε πως αυτές οι προοπτικές δύνανται να μετουσιωθούν σε
πραγματικότητα, δηλαδή σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για τις
επιχειρήσεις-μέλη των δύο οργανισμών και σε προστιθέμενη αξία για την
ελληνική οικονομία, μόνο μέσα από τη συνεργασία τους, η οποία θεσμοθετείται
και επίσημα μέσα από αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας, ξεκίνησε δε από το Export
Summit VII του ΣΕΒΕ με θέμα: «Fostering maritime economy».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της HEMEXPO, κα. Πολυχρονοπούλου δήλωσε:
«Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που δίνεται η ευκαιρία στους Έλληνες
Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού «HEMEXPO» να συνεργαστούν στενά με τον
Σύνδεσμο Εξαγωγέων «ΣΕΒΕ». Πρόκειται για δύο φορείς που έχουν σαν κύριο
χαρακτηριστικό τους την επιχειρηματική εξωστρέφεια. Η στόχευση είναι να
ενισχύσουμε τις εξαγωγές της χώρας. Πιστεύω ακράδαντα ότι το μνημόνιο που
υπογράψαμε σήμερα θα φέρει απτά αποτελέσματα, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και
σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Ωστόσο πέραν της ενίσχυσης των εξαγωγών, οι δύο φορείς θα ασχοληθούν πολύ
σοβαρά και με το βασικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγικοί
κλάδοι της χώρας. Την έλλειψη ικανού αριθμού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης.
Μια έλλειψη που καταγράφεται σχεδόν σε κάθε κλάδο της οικονομίας και η οποία
πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.»