Μνημόνιο συνεργασίας PEMA και ICHCA για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και προτύπων ασφάλειας στη διακίνηση φορτίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Δύο διεθνείς ενώσεις που ασχολούνται ενεργά με τη βιομηχανία λιμένων και τερματικών σταθμών δεσμεύονται να συνεργαστούν για τη βελτίωση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας σε ολόκληρη την παγκόσμια βιομηχανία. Συγκεκριμένα, η PEMA (Ένωση Κατασκευαστών Εξοπλισμών Λιμένων) και η International Cargo Handling Coordination Association (ICHCA) ανακοίνωσαν την κοινή υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) για την επίτευξη των αμοιβαίων στόχων τους.

Η συνεργασία θα επιτρέψει σε κάθε οργανισμό να επιτύχει καλύτερα τους στόχους του μέσω ενός προγράμματος συνεργασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει συμφωνημένες δράσεις και πρωτοβουλίες, συναντήσεις, ανταλλαγή και ανταλλαγή πληροφοριών και ad hoc ομάδες εργασίας για να ενισχύσουν τον αντίκτυπό τους σε θέματα και θέματα όπου και οι δύο οργανισμοί έχουν κοινό συμφέρον.

Το μνημόνιο συμφωνίας παρέχει ένα πλαίσιο για την επιδίωξη συνεργατικών έργων. Αν και δεν αποτελεί δέσμευση κεφαλαίων, η μελλοντική συνεργασία που θα συμφωνηθεί θα επιτρέψει σε κάθε ομάδα να επωφεληθεί από τις κοινές δραστηριότητες στις αντίστοιχες στρατηγικές της, προωθώντας μια ευρύτερη κατανόηση όπου έχουν εντοπιστεί τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ένα κρίσιμο στοιχείο του Μνημονίου θα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία του προσωπικού και των μελών των Ενώσεων τα οποία μπορούν να προσφέρουν έναν απαράμιλλο πλούτο επαγγελματικής τεχνογνωσίας, η οποία μπορεί να γίνει πηγή γνώσης στις βέλτιστες πρακτικές και βελτιωμένα πρότυπα για την ασφάλεια διακίνησης φορτίων σε όλο τον κλάδο παγκοσμίως.