Πιστοποιητικό μείωσης Ανθρακικού Αποτυπώματος στα πλοία της από την K Line

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η Kawasaki Kisen Kaisha., Ltd. (“K” LINE) πραγματοποίησε πέρυσι μια δοκιμαστική λειτουργία του bulker supramax “ALBION BAY” χρησιμοποιώντας θαλάσσια βιοκαύσιμα, με τη συνεργασία της JFE Steel Corporation και της Sumitomo Corporation.

Κατόπιν τούτου, η «K» LINE έχει πλέον δημιουργήσει ένα σύστημα για την πιστοποίηση της ποσότητας μείωσης του CO2 από τα θαλάσσια βιοκαύσιμα και την έκδοση πιστοποιητικών, σε συνεργασία με το Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) και έχει πλέον πιστοποιήσει την ποσότητα μείωσης CO2 (σύγκριση βαρέων πετρελαίου) που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής λειτουργίας και εξέδωσε το σχετικό  πιστοποιητικό.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η εταιρεία στο εξής, θα συνεχίσει να ενισχύει τη δημοσιοποίηση εταιρικών μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, ως πρωτοβουλία για να υποδείξει ποσοτικά τον βαθμό περιβαλλοντικής συνεισφοράς των αλυσίδων εφοδιασμού των πελατών της (Πεδίο εφαρμογής 3 εκπομπές).

Σκοπός του ομίλου «K» LINE να συνεχίσει να προωθεί την κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα με τελικό στόχο την απανθρακοποίηση στις αλυσίδες εφοδιασμού ώστε να επιτευχθεί μια βιώσιμη κοινωνία και να αυξηθεί η εταιρική της αξία.