ΟΝΕΧ: Συνεργασίες σε Ν. Κορέα και Νορβηγία για εκπαιδεύσεις σε προγράμματα R&D – eco/friendly

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Εγκρίθηκε από τη Δημοκρατία της Κορέας η συμμετοχή της ΟΝΕΧ σε προγράμματα R&D, με στόχο την ενεργειακή μετάβαση πλοίων, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε και η συμμετοχή της στο  Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Οργανισμού «Innovation Norway».

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει ανακοίνωση, η εταιρεία ΟΝΕΧ Technology Systems & Business Solutions επιλέχθηκε από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας, μέσω του «Korean Evaluation Institute of Industrial Technology Aerospace & Shipbuilding Team» – με αφορμή τη συμμετοχή των Ναυπηγείων του Ομίλου ΟΝΕΧ, σε σχετικό πρόγραμμα R&D – για την ανάπτυξη εξοπλισμού και υποδομών μετατροπής – αναβάθμισης των πλοίων που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα, σε «eco-friendly», προσδίδοντας σε αυτά τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (LNG, LPG, μεθανόλη ή αμμωνία).

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται, επιπλέον, ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε και επισήμως η αποδοχή από τον αρμόδιο φορέα των Χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της πρότασης της ΟΝΕΧ για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, υπό την εποπτεία του οργανισμού «Innovation Norway».

Η συγκεκριμένη πρόταση και τα υλοποιούμενα έργα της,  στοχεύει στην εκπαίδευση των μηχανικών και τεχνικών των Ναυπηγείων του Ομίλου ΟΝΕΧ, σε καινοτόμες τεχνολογίες και σε πρακτικές «πράσινης βιομηχανίας», με επίσημη ονομασία: «Build up ONEX Shipyards skills for the integration of ENERGY saving and emission reduction technologies in Shipbuilding», και ακρωνύμιο:”ONEXENERSHIP”.

Σημειώνεται ότι ο οργανισμός «Innovation Norway», αποτελεί κρατικό φορέα υπό το υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας του Βασιλείου της Νορβηγίας, και είναι ο κύριος αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη Νορβηγία,  υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή του Προγράμματος «Business Innovation Greece».

Στις κύριες δράσεις του Προγράμματος “ONEXENERSHIP” ανήκουν:

– Η υλοποίηση προγράμματος «Train the Trainers», που αφορά στην Εκπαίδευση  στελεχών τoυ Ομίλου ΟΝΕΧ μέσω της παρακολούθησης Webinars & On-Site Visits στα Νορβηγικά Ναυπηγεία της εταιρείας VARD, η οποία αποτελεί μέλος του Ναυπηγικού Ομίλου Fincantieri.

– H εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για την οργάνωση & λειτουργία νέων τεχνολογιών – Eco friendly πρακτικών αντίστοιχων αυτών των Νορβηγικών Ναυπηγείων.

– Η εκπαίδευση πλήθους τεχνικών των Ναυπηγείων Σύρου & Ελευσίνας από τα στελέχη του ομίλου που θα έχουν εκπαιδευτεί απευθείας από τα Νορβηγικά Ναυπηγεία.

– Η υιοθέτηση από τα Ναυπηγεία του Ομίλου ΟΝΕΧ καινοτομιών – Eco friendly τεχνολογιών/πρακτικών.

– Η διοργάνωση επιπρόσθετων εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα ναυπηγεία του ομίλου και στο Διεθνές Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας Σύρου (Aegean Neorion Innovation Center).