Ανακοίνωση από Ισραήλ για δυνατότητα ασφάλισης φορτίων για κινδύνους πολέμου-τρομοκρατίας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Ισραήλ Yali Rothenberg και ο Διευθυντής της ισραηλινής φορολογικής αρχής, Shay Aharonovich, ανακοίνωσαν μόλις πριν από 3 ημέρες ότι, από τώρα, θα είναι δυνατό οι εταιρείες που αξιοποιούν τα λιμάνια της χώρας να λάβουν ασφαλιστική κάλυψη για κινδύνους πολέμου καθώς και τρομοκρατικών ενεργειών, σε σχέση με το μεταφερόμενο φορτίο
την επιβίβαση σε πλοίο ή αεροσκάφος που είτε εισέρχεται, είτε εξέρχεται από το Κράτος του Ισραήλ, μέσω του κρατικού ταμείο φόρου περιουσίας.

Λόγω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύρραξης στη Μ. Ανατολή, οι ασφαλιστικές εταιρείες από 7 Οκτωβρίου είχαν προβεί σε κατάργηση της ασφαλιστικής κάλυψης κινδύνου πολέμου και τρομοκρατίας σε θαλάσσια και αεροπορικά φορτία, στα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Ωστόσο, και προκειμένου να διασφαλιστεί η εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και η συνέχεια της εξαγωγής και εισαγωγή αγαθών στο Ισραήλ ακόμη και σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, το σχετικό υπουργείο ίο Οικονομικών και η  Γενική Διεύθυνση Λογιστών ανακοίνωσαν ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ασφάλιση από αέρος και θαλάσσης φορτίου που φθάνει ή φεύγει από το Ισραήλ, μέσω του κρατικού ταμείου φόρου ακινήτων.

Ο περί Φόρου Ακινήτων και Ταμείου Αποζημιώσεων Νόμος (1961-5721) και οι ρυθμίσεις που
που θεσπίστηκε δυνάμει αυτού, επιτρέπουν την καταβολή αποζημίωσης για ζημιά, επίσης σε ξένους Ισραηλινούς για περιουσιακά στοιχεία, προβλέποντας μηχανισμό αποζημίωσης για πολεμικές ζημίες.

Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες φορτίου ή όσοι εκτιμούν ότι τα ναυλωμένα φορτία τους από αέρος και θαλάσσης διατρέχουν κίνδυνο και επιθυμούν να τα ασφαλίσουν , μπορούν να υποβάλουν αναφορά σχετικά με το φορτίο την ιστοσελίδα της ισραηλινής Εφορίας (η σχετική ιστοσελίδα ανακοινώθηκε ότι θα είναι ενεργή ήδη από τις επόμενες ημέρες).