Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ λιμένων Καβάλας και Μπουργκάς με αντικείμενο την κρουαζιέρα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Στο πλαίσιο της 63ης Γενικής Συνέλευσης της MedCruise που πραγματοποιήθηκε στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με τη συμμετοχή 120 εταίρων εκπροσωπώντας λιμάνια της Μεσογείου και εταιρείες διεθνούς κρουαζιέρας, συνάφθηκε μια στρατηγική συνεργασία με ελληνικό ενδιαφέρον.

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το λιμάνι του Μπουργκάς σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, την από κοινού δράση για επιμέρους θέματα και άλλα συναφή, με αρχικό επίκεντρο την ανάπτυξη της κρουαζιέρας.

Το Λιμάνι της Καβάλας εκπροσωπήθηκε στη Συμφωνία από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΚ, δρ. Άγγελο Φ. Βλάχο, ενώ η βουλγαρική πλευρά από τον ομόλογο του κ. Ντιαν Ντίμοβ.

Επισημαίνεται, πως ο ΟΛΚ υποστηρίζεται σταθερά στις προσπάθειες του για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας από τη «Δημωφέλεια» αλλά και από το Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας, η ενεργητική συμμετοχή των οποίων σε μια σειρά ζητημάτων υπήρξε καίρια προϋπόθεση για το εγχείρημα ως τώρα αλλά και για τα επόμενα βήματα προς όφελος του προορισμού.