Πιο αυστηρά μέτρα για τη ρύπανση από τα πλοία υιοθετεί άμεσα η ΕΕ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τα μέτρα πρόληψης της ρύπανσης των θαλασσών από τα
πλοία γίνονται πιο αυστηρά. Η επιτροπή Μεταφορών και
Τουρισμού (TRAN) της Ευρώπης ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα τη θέση της για την αναθεώρηση
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση
από τα πλοία.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την επέκταση
των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ που απαγορεύουν την
απόρριψη πετρελαίου και επιβλαβών υγρών ουσιών, ώστε να
συμπεριλάβουν την απόρριψη λυμάτων και σκουπιδιών.

Επίσης, η νέα νομοθεσία θα διασφαλίζει ότι όλα τα διεθνή
πρότυπα για την πρόληψη παράνομων απορρίψεων από
τα πλοία θα γίνουν μέρος της νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να
εκτελούνται πιο εύκολα τα πρόστιμα.

«Είναι καιρός τα κράτη
μέλη να προστατεύσουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες από τις
παράνομες απορρίψεις αποβλήτων από τα πλοία», ανέφερε ο
εισηγητής του ΕΚ Marian-Jean Marinescu (ΕΛΚ, Ρουμανία). Για
να ξεκινήσουν οι συζητήσεις με τα κράτη μέλη, η ολομέλεια
πρέπει να δώσει το πράσινο φως την ερχόμενη εβδομάδα.