Επί τάπητος σήμερα η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Εστιάζοντας στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αλιεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει σήμερα Πέμπτη την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τις τράτες βυθού και την εφαρμογή των κανόνων.

Συγκεκριμένα, η ολομέλεια θα συζητήσει την απάντηση του ΕΚ στη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την αλιεία, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη σταδιακή κατάργηση της κινητής αλιείας βυθού σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές έως το 2030. Το σχέδιο έκθεσης που εκπόνησε η Επιτροπή Αλιείας αναφέρει ότι το σχέδιο δράσης είναι απλοϊκό και δεν συνάδει με άλλες προτεραιότητες και στρατηγικές.

Σε ξεχωριστή συζήτηση, οι ευρωβουλευτές θα προβούν σε απολογισμό της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Σε σχέδιο ψηφίσματος που αναμένεται να εγκριθεί την ίδια ημέρα επισημαίνεται ότι οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές και η επισιτιστική ασφάλεια θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την προστασία της βιοποικιλότητας και των αλιευτικών αποθεμάτων. Οι ευρωβουλευτές ζητούν μια πρακτική προσέγγιση κατά την εφαρμογή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσηςοι κανόνες για την εκφόρτωση να λαμβάνουν υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αλιείς, καθώς και ένα πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Επίσης, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν σχετικά με μια πρωτοβουλία για την εναρμόνιση των κανόνων για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, ώστε να καταστεί η αγορά πιο διαφανής. Αναμένεται ακόμη να εγκρίνουν έκθεση με την οποία θα ζητούν περισσότερους ελέγχους στις εισαγωγές και μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.