Ανακοίνωση αναφορικά με τον Κανονισμό της ΟΛΘ Α.Ε. για την ασφαλή εκτέλεση ρυμουλκήσεων των πλοίων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Αναφορικά με τον Κανονισμό της ΟΛΘ Α.Ε. για την ασφαλή Εκτέλεση ρυμουλκήσεων των πλοίων κατά την πρόσδεση και την απόδεσή τους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., ανακοινώνεται ότι από την 01/01/2024 έχει αρχίσει η εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες στα άρθρα 3 και 4 απαιτήσεις των ρυμουλκών πλοίων και των εταιρειών τους που δραστηριοποιούνται στις λιμενικές εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ.

Επειδή με το άρθρο 114 παρ. 7 του ν. 5079 (ΦΕΚ 215 Α’/22-12/2023) χορηγήθηκε εξάμηνη προθεσμία για τη συμμόρφωση των ρυμουλκών κατά το μέρος των διατάξεων του ΜΕΡΟΥΣ Α’ και του ΜΕΡΟΥΣ Γ’ του Π.Δ. 83/2022, γνωστοποιείται ότι στις λιμενικές εγκαταστάσεις της ΟΛΘ Α.Ε. δύναται, μέχρι την 30/6/2024, να δραστηριοποιείται κάθε ρυμουλκό εφόσον καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού, ανεξάρτητα εάν συμμορφώνεται με το Π.Δ. 83/2022.

Από 01/07/2024 όλα τα ρυμουλκά που θα παρέχουν υπηρεσίες ρυμούλκησης στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ Α.Ε. θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις προβλέψεις του Π.Δ. 83/2022.