Στη δημοσιότητα με σημαντικά στοιχεία για την αναπτυξιακή πορεία του λιμένα, η έκθεση ESG της ΟΛΠ AE

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η ΟΛΠ Α.Ε. αναγνωρίζει ότι οι διεθνείς δείκτες Εnvironmental, Social, Governance (ESG) αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για την υποστήριξη των επενδυτών στο πλαίσιο του εντοπισμού κινδύνων και ευκαιριών που συνδέονται με τη βιωσιμότητα του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου.

Ακολούθως, ανταποκρινόμενη ταυτοχρόνως στις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος, χτίζει μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης αποβλέποντας στην ελαχιστοποίηση του αρνητικού αντίκτυπου
που ενδέχεται να έχουν οι δραστηριότητές της.

Για πέμπτη φορά, η ΟΛΠ Α.Ε. προχωράει στην διατύπωση της απόδοσής της σχετικά με τη στρατηγική και τις ετήσιες δεσμεύσεις της σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, με περίοδο αναφοράς 01.01.2022 – 31.12.2022. Η παρούσα Έκθεση ESG βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI), και την έκδοση GRI Universal Standards, που αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες και απαιτητικές διεθνώς οδηγίες στο είδος τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στην Έκθεση ESG της ΟΛΠ Α.Ε. η οικονομική προστιθέμενη αξία του Οργανισμού για το 2022 εκτιμάται στο 1,56% του ΑΕΠ. Επίσης, η προμηθευτική δαπάνη ανήλθε σε €91.7 εκατ., οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος σε €1.7 εκατ. και οι ενέργειες και δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας σε €891.000.

Ολόκληρη την έκθεση του Λιμένα για ζητήματα ESG, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://t.ly/xv3UN