Βράβευση του Λιμένα & Δήμου Καβάλας ως “best practice” στον τομέα της κρουαζιέρας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Στο πλαίσιο της επιτυχημένης, από κοινού συνεργασίας τους στο πεδίο της κρουαζιέρας, η ΟΛΚ ΑΕ βραβεύτηκε μαζί με τον Δήμο Καβάλας από το Εμπορικό Επιμελητήριο της πόλης ως «παράδειγμα καλής πρακτικής».

Πρόκειται για μια μοναδική και πρωτότυπη συνεργασία -σε εθνική κλίμακα- η οποία στοχεύει ποικιλότροπα στην προώθηση του «Προορισμού Καβάλα» μέσω της ανάπτυξης της δραστηριότητας κρουαζιέρας αλλά και άλλων συμπληρωματικών δράσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση του ΟΛ Καβάλας προωθεί πολύ συνεργατικές δράσεις αναφορικά με το κομμάτι της κρουαζιέρας. Μόλις προ διμήνου, στην διεθνή συνδιάσκεψη του MedCruise, o Οργανισμός Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ) υπέγραψε μάλιστα Μνημόνιο Συνεργασίας με το λιμάνι του Μπουργκάς σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, την από κοινού δράση για επιμέρους θέματα και άλλα συναφή, με αρχικό επίκεντρο την ανάπτυξη της κρουαζιέρας.