Το Ίδρυμα Ευγενίδου στηρίζει την γαλάζια οικονομία. Σήμερα και αύριο το ‘Συνέδριο για την Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία’

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το Ίδρυμα Ευγενίδου είναι πλέον μέλος της τεχνολογικής πλατφόρμας Waterborne, ως το μοναδικό κοινωφελές Ίδρυμα της χώραςμε θεσμικό ρόλο και στρατηγική στην γαλάζια οικονομία και στις απαιτούμενες δεξιότητες στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την θάλασσα.

Η τεχνολογική πλατφόρμα Waterborne έχει συσταθεί ως συμβουλευτικό όργανο προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με τις ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης για τον ευρύτερο υδάτινο τομέα. Το Waterborne προσανατολίζεται κυρίως στη θαλάσσια βιομηχανία, με στόχο τον συνεχή διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, όπως νηογνώμονες, ναυπηγοί, πλοιοκτήτες, κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, πάροχοι υποδομών και υπηρεσιών, Πανεπιστήμια,  ερευνητικά Ιδρύματα, οργανισμοί μέλη της κοινωνίας των πολιτών με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Κρατών- Μελών.

Τα μέλη του Waterborne TP προέρχονται από χώρες θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας και εκπροσωπούν περίπου 21 κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι Ενώσεις-μέλη της Πλατφόρμας εκπροσωπούν τον ευρύτερο υδάτινο τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μεταξύ των στρατηγικών στόχων του Waterborne είναι η καθοριστική συμβολή των εμπλεκομένων στην κοινωνική απαίτηση για περιβαλλοντικά καθαρές, ανταγωνιστικές και ασφαλείς θαλάσσιες μεταφορές καθώς και για τις άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το υγρό στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά και την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη διευκόλυνση της διάχυσης νέων ιδεών και μεθόδων στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, με βασικό πυλώνα της δραστηριοποίησης μία βιώσιμη και ανθεκτική γαλάζια οικονομία, στην οποία η προστασία του περιβάλλοντος θα συμβαδίζει με τις οικονομικές δραστηριότητες και με έμφαση στην εφαρμογή τους στις νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Ως απόρροια του μνημονίου συνεργασίας, στις 19 και 20 Φεβρουαρίου θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος Ευγενίδου το «2ο Συνέδριο για την Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία» το οποίο συνδιοργανώνει η  Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλία, η Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με την Ένωση Κρατών της Μεσογείου.