Βελτιώνεται η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών – Νέοι κανόνες για ναυτικά ατυχήματα και διεθνή πρότυπα ασφάλειας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το 2022 είκοσι τέσσερα (24) άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα που συνέβησαν σε πλοία νηολογημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ. Τα ευρωπαϊκά Όργανα λοιπόν διαπραγματεύονται νέα συμφωνία για τα ατυχήματα στην θάλασσα και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία στην οποία κατέληξαν την προηγούμενη εβδομάδα οι διαπραγματευτές
του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επικαιροποιεί τους κανόνες για τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων και τους προσαρμόζει στα διεθνή πρότυπα.

Στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και η πρόληψη των ναυτικών ατυχημάτων. Η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι η έρευνα για ένα ατύχημα πρέπει να ξεκινά εντός δύο μηνών και να ολοκληρώνεται εντός 12 μηνών. Επιπροσθέτως, περισσότερα σκάφη θα υπόκεινται στους κανόνες διερεύνησης θαλάσσιων ατυχημάτων.

Η εισηγήτρια του ΕΚ Caroline Nagtegaal (Renew, Ολλανδία) επεσήμανε: «Με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη διερεύνηση ατυχημάτων ενισχύουμε την ασφάλεια στις θάλασσές μας, προς όφελος τόσο των ναυτικών όσο και των αλιέων».

Η προκαταρκτική συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τα κράτη μέλη ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους 30 μήνες για την ενσωματώσουν στις εθνικές νομοθεσίες.