Μεταρρυθμίζεται συνολικά ο Τελωνειακός Κώδικας της ΕΕ για πρώτη φορά από το 1968

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

H επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) της ΕΕ οριστικοποίησε τη θέση της αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του Τελωνειακού Κώδικα της ΕΕ, για πρώτη φορά από το 1968, και η οποία θα αναδιαρθρώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τελωνειακές αρχές στην ΕΕ.

Η νέα νομοθεσία αποσκοπεί στο να ανακουφίσει τις τελωνειακές αρχές που δέχθηκαν τεράστια πίεση λόγω της εκθετικής ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και των πολλών νέων ρυθμίσεων που έχει επιβάλει η ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

Η εισηγήτρια Deirdre Clune (ΕΛΚ, Ιρλανδία) τόνισε ότι η νέα νομοθεσία «διασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα που θα εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ θα είναι ασφαλή και θα πληρούν τις απαιτήσεις της, ενώ παράλληλα εγγυάται ότι οι τελωνειακές διαδικασίες θα είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές για
τους οικονομικούς φορείς, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις».

Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ψηφοφορία σε προσεχή σύνοδο της ολομέλειας, πιθανόν τον Μάρτιο. Στη
συνέχεια, ο φάκελος θα αναληφθεί από το νέο Κοινοβούλιο που θα προκύψει από τις Ευρωπαϊκές Εκλογές στις 6-9 Ιουνίου.