ΤτΕ: το 60% των εισροών στον κλάδο υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών είναι εισαγόμενες

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τις προοπτικές, αλλά και τη συνεισφορά της ελληνικής ναυτιλιακής συστάδας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων τόνισε, στην πρόσφατη έκθεσή του για το έτος 2023, ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Σύμφωνα με την έκθεση, πάνω από το 60% των άμεσων εισροών στον κλάδο των υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών στη χώρα μας, είναι εισαγόμενες.

Αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με την έκθεση, η ενδεχόμενη αντικατάσταση των εισαγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων με -ανταγωνιστικά σε ποιότητα και κόστος- εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα στον κλάδο, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του αποτυπώματος της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία, καθώς και στον περιορισμό της αξίας των εισαγωγών του κλάδου, δημιουργώντας επιπλέον προοπτικές για την ενίσχυση των εξαγωγών των εταιρειών που απαρτίζουν το ναυτιλιακό cluster.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος έχει ιδρύσει -σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και τον Piraeus CCI – το μεγαλύτερο ναυτιλιακό cluster στη χώρα: το Maritime Hellas. Το Maritime Hellas υποστηρίζει και προωθεί τον υπό ελληνική διαχείριση στόλο, ενώ μεγιστοποιεί τη συνεισφορά του ναυτιλιακού κλάδου στην εθνική οικονομία, ενισχύοντας την ώσμωση μεταξύ των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και της ευρύτερης ναυτιλιακής συστάδας και την προβολή της δυναμικής των ελληνικών παραναυτιλιακών κλάδων, στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.