Αναθεώρηση του ΠΔ για τα ρυμουλκά προτείνει το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Την αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος του 2022 για τα ρυμουλκά – ναυαγοσωστικά πρότεινε το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ), με επιστολή προς τον υπουργό Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστο Στυλιανίδη.

Το Προεδρικό Διάταγμα 83 ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης, την ευστάθεια, και τον πυροσβεστικό και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό των ρυμουλκών πλοίων.

Στην επιστολή, ο πρόεδρος του ΝΕΕ δρ Γιώργος Πατέρας, αναλύει τα ζητήματα που εντοπίζει η τεχνική έκθεση που εκπονήθηκε από το ΝΕΕ, ενώ προτείνει την αναβολή της εφαρμογής του, μέχρις ότου διευθετηθούν ορισμένα ζητήματα που προκαλούν διχογνωμία στον κλάδο.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ως ο θεσμικός σύμβουλος του Ελληνικού Κράτους σε θέματα Ναυτιλίας, έχει ως σκοπό την προστασία και προαγωγή των συμφερόντων της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. Στο πλαίσιο αυτό το ΝΕΕ μελετά, διαμορφώνει, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υποβάλλει προτάσεις για όλους τους κλάδους της ναυτιλίας και ευρύτερα των συναφών κλάδων της ναυτιλιακής οικονομίας.