Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Adopt a Ship™ «Υιοθεσία Πλοίου™» κλέβει το ενδιαφέρον στα Ποσειδώνια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Με το CV Platform ως πύλη εισόδου σε επαγγέλματα της ναυτιλίας και το πρόγραμμα “Υιοθεσία Πλοίου™” για τη μετάδοση της ναυτοσύνης συμμετέχει και έχει κάνει εντύπωση αυτές τις ημέρες, η Project Connect™ στα Posidonia 2024.

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Adopt a Ship™ «Υιοθεσία Πλοίου™», το οποίο διαχειρίζεται στην Ελλάδα, η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία Project Connect™, στοχεύει στη διατήρηση της παραδοσιακής ναυτοσύνης, πολύτιμης κληρονομιάς για τους Έλληνες από τα αρχαία χρόνια, και στη μετάδοσή της στις νέες γενιές.

Η Project Connect™ συνδέει την εκπαίδευση με τη ναυτιλία και την αγορά εργασίας, με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και την έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.   Επιπλέον, η πρωτοπόρος Project Connect™ παρέχει ευκαιρίες και υποστηρίζει ενεργά νέους και νέες που θέλουν να εργαστούν επαγγελματικά στη ναυτιλιακή βιομηχανία, προσφέροντας πρόσβαση στην καινοτόμα της ηλεκτρονική πλατφόρμα CV Platform, δίνοντας τη δυνατότητα για online ανάρτηση βιογραφικών σημειωμάτων.

Η πρωτοποριακή και πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα βιογραφικών είναι πολύ σημαντική για το μέλλον προπτυχιακών φοιτητών και πτυχιούχων πανεπιστημίων και ναυτιλιακών ακαδημιών αφού τους συνδέει με περισσότερες από ογδόντα μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, όλες μέλη του Project Connect™.  Ο στόχος είναι σταθερά προσανατολισμένος στην ενημέρωση και εκπαίδευση για όλα όσα αφορούν τη ναυτιλία, στη θάλασσα και στην ξηρά, καθώς και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων και τη βιωσιμότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η πλατφόρμα προσφέρει επιπλέον την εμπειρία μιας τρισδιάστατης εικονικής περιήγησης σε μια ναυτιλιακή εταιρεία και ένα εξατομικευμένο φάκελο ενημέρωσης για επαγγελματική σταδιοδρομία (Shipping Career Office Support Kit), ο οποίος προσφέρεται σε όλους.  Επίσης, η Project Connect™ παρέχει ένα στοχευμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικών Σπουδών, που βοηθά τους νέους να προετοιμαστούν για την ευκολότερη απασχολησιμότητά τους.

Πώς λειτουργεί: Οι υποψήφιοι ανεβάζουν τα βιογραφικά τους, υποβάλλοντας αίτηση είτε για πρακτική άσκηση, είτε για κάποια από τις θέσεις εργασίας που έχει σχεδιαστεί από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, παρέχοντας σημαντική βοήθεια στους ενδιαφερόμενους. Ήδη, περισσότεροι από εκατό φοιτητές και απόφοιτοι βρήκαν εργασία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας βιογραφικών, ενώ πάνω από τετρακόσιοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει τη βάση δεδομένων από την έναρξή της. Πολλοί νέοι ωφελήθηκαν αποκτώντας την απαραίτητη εργασιακή εμπειρία για να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας μετά την αποφοίτησή τους.

Το πρόγραμμα Adopt a Ship™ «Υιοθεσία Πλοίου» δημιουργήθηκε από το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (CSI) και τον Σύνδεσμο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Κύπρου (CYMEPA) το 2006 για νέους μαθητές. Στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη πλοιοκτήτρια χώρα παγκοσμίως, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε το 2018 από την Project Connect™, συλλογικά με την υποστήριξη των μελών της. Στη χώρα οι εκπαιδευτικοί κουβαλούν τη δάδα της ναυτοσύνης σε συνέργεια με τους καπετάνιους των πλοίων  που παρέχουν οι πλοιοκτήτες. Ο στόχος είναι η εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στη ναυτιλία σε θάλασσα και ξηρά, η ενίσχυση απασχολησιμότητας των νέων και η βιωσιμότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου» υποστηρίζει δέκα από τους δεκαεπτά βιώσιμους στόχους του ΟΗΕ. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 14.000 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου και ΕΠΑΛ) – από δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα – σε όλη την Ελλάδα έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα.

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου™» έχει ήδη λάβει θετική υποδοχή, καθώς έχει «υιοθετηθεί» από 168 τάξεις σε 122 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με 122 πλοία από σαράντα οκτώ από τις πιο αξιόπιστες και παραδοσιακές ναυτιλιακές της Ελλάδας.