Επιτυχής ολοκλήρωση του 9ου Ετήσιου Φόρουμ EUSAIR για την Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Το 9ο Φόρουμ της Στρατηγικής της ΕΕ  πραγματοποιήθηκε στο Σίμπενικ από τις 15 έως τις 16 Μαΐου 2024. Η εκδήλωση αυτή οδήγησε την Κροατική Προεδρία σε επιτυχή ολοκλήρωση με την υπογραφή της Διακήρυξης του Σίμπενικ που αντικατοπτρίζει κοινές προσπάθειες και επιτεύγματα υπό την Κροατική Προεδρία της EUSAIR και σκιαγραφεί την πορεία προς τα εμπρός για την EUSAIR και την Πρωτοβουλία Αδριατικής – Ιονίου, συμφωνώντας σχετικά με τα προηγούμενα επιτεύγματα και τις κύριες προτεραιότητες για το μέλλον. Το φόρουμ συγκέντρωσε αξιωματούχους υψηλού επιπέδου από όλες τις συμμετέχουσες χώρες της EUSAIR και περισσότερους από 700 συμμετέχοντες από ολόκληρη τη μακροπεριφέρεια.

Ο Κροάτης Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείων της ΕΕ, κ. Šime Erlić, άνοιξε το Φόρουμ και υπογράμμισε το ρόλο και την προστιθέμενη αξία του EUSAIR στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και την ένταξη των υποψηφίων προς ένταξη χωρών στην ΕΕ που συμμετέχουν στο EUSAIR. Τόνισε τη σημασία της μακροπεριφερειακής συνεργασίας και της πολιτικής συνοχής μετά το 2027, καθώς και τη δημιουργία του πέμπτου πυλώνα συνεργασίας στο χαρτοφυλάκιο EUSAIR που είναι αφιερωμένο στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

Ένα από τα κεντρικά θέματα του φετινού φόρουμ ήταν η Πολιτική Συνοχής μετά το 2027. Το φόρουμ σηματοδότησε την έναρξη της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη της EUSAIR σχετικά με την προοπτική της EUSAIR για την πολιτική συνοχής μετά το 2027. Η συζήτηση της ΕΕ για την πολιτική συνοχής μετά το 2027 πραγματοποιήθηκε σε διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών σε συνεργασία με την Interact και την Κροατική Προεδρία της EUSAIR. Στόχος της συζήτησης ήταν να επιστήσει την προσοχή των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το Interreg για τις περιφέρειες και τις πόλεις καθώς και για τη συνοχή, τη διεύρυνση και τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Υπό αυτό το πρίσμα, η συζήτηση υψηλού επιπέδου επικεντρώθηκε επίσης στην πολιτική συνοχής μετά το 2027 και στις σχετικές προενταξιακές πολιτικές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενισχυμένη συνεργασία στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, καθώς και στις προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ στην τα επόμενα χρόνια και τη συνάφειά τους με τις ανάγκες της Περιφέρειας Αδριατικής και Ιονίου.

Το επίκεντρο του φετινού Φόρουμ ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αναθεώρησης της EUSAIR, η οποία είχε στόχο να αναζωογονήσει τη Στρατηγική και να την καταστήσει πιο επίκαιρη, πιο λειτουργική και πιο ικανή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις μελλοντικές προκλήσεις.

Επιπλέον, το Φόρουμ αναγνώρισε την προσθήκη ενός νέου πέμπτου πυλώνα συνεργασίας στο χαρτοφυλάκιο EUSAIR, ο οποίος στοχεύει στην περαιτέρω ευθυγράμμιση της Περιφέρειας Αδριατικής-Ιονίου με τις στρατηγικές και τις πολιτικές της ΕΕ για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο του πράσινου και του ψηφιακού μετάβαση. Για να ανταποκριθεί στη φιλοδοξία του Νέου Σχεδίου Δράσης, η Κροατική Προεδρία ηγήθηκε επίσης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αναθεώρησης της Αρχιτεκτονικής Διακυβέρνησης EUSAIR.